Keskkonnamõju hindamised

« Tagasi

Sillamäe LPG ja LNG terminali rajamine Sillamäe sadama akvatooriumisse merre täidetud alale kaldaga püsivalt ühendatud ehitisena

  • Teade

Lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §st 12, teatab Sillamäe Linnavalitsus, et Sillamäe Linnavalitsuse 10. 11. 2011 korraldusega nr 605-k algatati keskkonnamõju hindamine Sillamäe LPG ja LNG terminali rajamiseks Sillamäe sadama akvatooriumisse merre täidetud alale kaldaga püsivalt ühendatud ehitisena (kaldakinnisasja aadress Sillamäe Kesk tn 2d) vedelgaasi transiitkaubanduse eesmärgil.

Otsustaja on Sillamäe Linnavalitsus (Kesk 27, Sillamäe), kontaktisik Vladimir Mirotvortsev (mirotvortsev@sillamae.ee, tel 39 25 731).

Sillamäe LPG ja LNG terminali rajamise eesmärk on vedelgaasi transiitkaubandus.

Vedelgaasi terminali kavandatakse rajada LPG (veeldatud naftagaaside) mahutipark 16 000 m3 propaani ja butaani hoiustamiseks ning 480 000 m3 LNG (veeldatud maagaasi) mahutipark, teises etapis lisaks LPG mahutipark 16 000 m3 propaani ja butaani hoiustamiseks. LPG terminal kavandatakse rajada kahes etapis, I etapp aastase käitluskogusega kuni 300 tuhat tonni ja II etapis lisaks aastase käitluskoormusega kuni 300 tuhat tonni. LNG terminalis kavandatakse käidelda aastas 2,3 miljoni tonni maagaasi. Terminal kavandatakse ühendada Tallinn-Narva maantee ääres kulgeva gaasimagistraaliga ca 3 km pika gaasimagistraaliga, mis kulgeks mööda perspektiivset Lääne tee serva.

Keskkonnamõju hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Sillamäe Linnavalitsuses Sillamäel Kesk 27 tööpäevadel kella 8.30-12.00 ja 13. 00-16.30).

 

  • Teade 2

Keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et 30. jaanuaril 2012. a esitas Sillgas OÜ Sillamäe Linnavalitsusele Sillamäe LNG ja LPG terminali ehitamise keskkonnamõju hindamise programmi. Keskkonnamõju hindamine Sillamäe LPG ja LNG terminali rajamiseks Sillamäe sadama akvatooriumisse merre täidetud alale kaldaga püsivalt ühendatud ehitisena (kaldakinnisasja aadress Sillamäe Kesk tn 2d) vedelgaasi transiitkaubanduse eesmärgil algatati Sillamäe Linnavalitsuse 10.11.2011 korraldusega nr 605-k. 
Arendaja on Sillgas OÜ (kontaktisik OÜ E-Konsult, Aide Kaar (aide.kaar@ekonsult.ee, tel 664 6774 ).
Otsustaja on Sillamäe Linnavalitsus (Kesk 27, 40231 Sillamäe, kontaktisik Vladimir Mirotvortsev (mirotvortsev@sillamae.ee, tel 392 5731).
Keskkonnamõju hindamise järelevalvaja on Keskkonnaamet Viru regioon (kontaktisik
Irina Sõtšova (irina.sotsova@keskkonnaamet.ee, tel 357 2614).
Sillamäe LPG ja LNG terminali rajamise eesmärk on vedelgaasi transiitkaubandus.
Vedelgaasi terminali kavandatakse rajada LPG (veeldatud naftagaaside) mahutipark 16 000 m3 propaani ja butaani hoiustamiseks ning 480 000 m3 LNG (veeldatud maagaasi) mahutipark, teises etapis lisaks LPG mahutipark 16 000 m3 propaani ja butaani hoiustamiseks. LPG terminal kavandatakse rajada kahes etapis, I etapp aastase käitluskogusega kuni 300 tuhat tonni ja II etapis lisaks aastase käitluskoormusega kuni 300 tuhat tonni. LNG terminalis kavandatakse käidelda aastas 2,3 miljoni tonni maagaasi. Terminal kavandatakse ühendada Tallinn-Narva maantee ääres kulgeva gaasimagistraaliga ca 3 km pika gaasimagistraaliga, mis kulgeks mööda perspektiivset Lääne tee serva.
Keskkonnamõju hindamise programmi avalik väljapanek toimub 9.veebruarist 2012.a kuni 26.veebruarini 2012.a Sillamäe linna kodulehel https://sillamae.kovtp.ee/ ja Sillamäe Linnavalitsuses (Sillamäe, Kesk 27, tuba 110) tööpäevadel kella 9.00-16.30 (kontaktisik Vladimir Mirotvortsev, tel 392 5731) ja OÜ-s E-KONSULT (Tallinn, Laki 12A, tuba 501) tööpäevadel kella 9.00-16.30 (kontaktisik Aide Kaar, tel 664 6774) ning Sillamäe Linna Keskraamatukogus (Sillamäel Kalda 12) raamatukogu lahtioleku ajal.
Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab programmi kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult aadressil: OÜ E-Konsult, Laki 12A, 10621 Tallinn.
KMH programmi avalik arutelu toimub 2. märtsil 2012.a kell 15.00. Sillamäe Linnavalitsuse saalis aadressil Kesk tn 27, Sillamäe.

 

  • Teade 3
Keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamine

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et 19. veebruaril 2013. a esitas Sillgas OÜ Sillamäe Linnavalitsusele Sillamäe LNG ja LPG terminali ehitamise keskkonnamõju hindamise aruande. Keskkonnamõju hindamine Sillamäe LPG ja LNG terminali rajamiseks Sillamäe sadama akvatooriumisse merre täidetud alale kaldaga püsivalt ühendatud ehitisena (kaldakinnisasja aadress Sillamäe Kesk tn 2d) vedelgaasi transiitkaubanduse eesmärgil algatatiSillamäe Linnavalitsuse 10.11.2011 korraldusega nr 605-k.

Arendaja on Sillgas OÜ (Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, kontaktisik Aat Kuum, e-postsillgasterm@gmail.com).

Otsustaja on Sillamäe Linnavalitsus (Kesk 27, 40231 Sillamäe, kontaktisik Vladimir Mirotvortsev (mirotvortsev@sillamae.ee, tel 392 5731).

Sillamäe LPG ja LNG terminali rajamise eesmärk on vedelgaasi transiitkaubandus.

Vedelgaasi terminali kavandatakse rajada LPG (veeldatud naftagaaside) mahutipark 16 000 m3propaani ja butaani hoiustamiseks ning 480 000 mLNG (veeldatud maagaasi) mahutipark, teises etapis lisaks LPG mahutipark 16 000 m3 propaani ja butaani hoiustamiseks. LPG terminal kavandatakse rajada kahes etapis, I etapp aastase käitluskogusega kuni 300 tuhat tonni ja II etapis lisaks aastase käitluskoormusega kuni 300 tuhat tonni. LNG terminalis kavandatakse käidelda aastas 2,3 miljoni tonni maagaasi. Terminal kavandatakse ühendada Tallinn-Narva maantee ääres kulgeva gaasimagistraaliga ca 3 km pika gaasimagistraaliga, mis kulgeks mööda perspektiivset Lääne tee serva.

Keskkonnamõju hindamise aruande avalik väljapanek toimub 6. märtsist 2013.a kuni 28. märtsini 2013.a Sillamäe linna kodulehel https://sillamae.kovtp.ee/ ja Sillamäe Linnavalitsuses (Sillamäe, Kesk 27, tuba 110) tööpäevadel kella 9.00-16.30 (kontaktisik Vladimir Mirotvortsev, tel 392 5731) ja OÜ-s E-KONSULT (Tallinn, Laki 12A, tuba 501) tööpäevadel kella 9.00-16.30 (kontaktisik Roland Kraavi, e-post roland.kraavi@ekonsult.ee) ning Sillamäe Linna Keskraamatukogus (Sillamäel Kalda 12) raamatukogu lahtioleku ajal.

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab aruande kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult aadressil: OÜ E-Konsult, Laki 12A, 10621 Tallinn ja Sillamäe Linnavalitsus, Kesk tn 27, 40231 Sillamäe linn.

KMH aruande avalik arutelu toimub 2.aprillil 2013.a kell 15.00. Sillamäe Linnavalitsuse saalis aadressil Kesk tn 27, Sillamäe.