Keskkonnamõju hindamised

« Tagasi

Sillamäe klinkri terminali ja –veski tegevuse ja ehituse keskkonnamõju hindamine

  • Teade

Keskkonnamõjuhindamise aruande avalikustamine

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et on valminud keskkonnamõju hindamise aruanne „Sillamäe klinkri terminali ja –veski tegevuse ja ehituse keskkonnamõju hindamine" (OÜ E-Konsult töö nr E-1189). Keskkonnamõju hindamise algatamisel ja keskkonnamõju hindamise programmi menetlemisel kasutati terminina Sillamäe tsemenditehas/terminal, mis on kavandatava tegevuse sisust ja terminoloogia ühtlustamise vajadusest lähtuvalt asendatud terminiga Sillamäe klinkri terminal ja –veski.

Kavandatava tegevuse lühikirjeldus ja eesmärgid:

Sillamäe Sadama territooriumile kavandatakse klinkri terminali ja -veski ehitust. Terminal hakkab tootma erinevat tüüpi tsemendisegusid Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele vastavalt. Tootmiseks vajalik klinker transporditakse sadamasse laevadega. Veskis toimub klinkri jahvatamine koos vajalike materjalide lisamisega (kips, lubjakivi). Terminalis toimub ka tsemendi lühiajaline hoidmine. Et puudub klinkri põletamine, pole tegu täiemahulise tsemenditootmise ahelaga. Terminali tootmisvõimsuseks projekteeritakse 90 tonni/h, mis arvestades 3 vahetuses töötamist teeb 5600 töötundi aastas ning aastatoodanguks 500 000 tonni. Terminal ja veski kavandatakse ühendada sadama raudteeharuga.

Arendaja on Essentium Cement Eesti OÜ (Gonsiori 7, Tallinn, kontaktisik Francisco Pérez Ródenas, telefon +34 916014039, e-postfperez@essentium.com), lepinguline esindaja Eestis AS ÖkoSil (Suur-Karja 5, 10140 Tallinn, kontaktisik Anti Siinmaa, telefon 646 2984, e-post anti@ecosil.ee).

Otsustaja on Sillamäe Linnavalitsus (Kesk 27, Sillamäe, kontaktisik Vladimir Mirotvortsev, telefon 39 25 731, e-post mirotvortsev@sillamae.ee).

Keskkonnamõju hindaja on OÜ E-Konsult (Laki 12a, Tallinn, kontaktisik Lembit Linnupõld, telefon 664 6730, e-post admin@ekonsult.ee).

Keskkonnamõju hindamise aruande ja muude asjakohaste dokumentidega saab tutvuda ajavahemikul 2. november kuni 15. november 2009 Sillamäe Linnavalitsuses (Sillamäel Kesk 27, tuba 110) tööpäevadel kella 9.00-16.30 ja OÜ-s E-KONSULT (Tallinnas Laki 12A, tuba 501) tööpäevadel kella 9.00-16.30. Keskkonnamõju hindamise aruande kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult aadressil: OÜ E-Konsult, Laki 12A-501, 10621 Tallinn.

Keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu toimub kolmapäeval, 18. novembril 2009. a kl 14.00 AS-i Silmet II korruse saalis, aadressil Kesk tn 2, Sillamäe.