Keskkonnamõju hindamised

« Tagasi

Sillamäe keemiaterminali keskkonnamõju hindamine

  • Teade

Sillamäe Linnavalitsus teatab keemiaterminali keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamisest. Keemiaterminal kavandatakse ehitada Sillamäe linna territooriumil Kesk 2a asuvale kinnistule ja selle arendajaks on TankChem AS. Aruande avalik arutelu toimub 28. detsembril 2005. a kl 13.00 Sillamäe Linnavalitsuse saalis aadressil Kesk tn 27, Sillamäe. Otsustaja on Sillamäe Linnavalitsus. TankChem AS on kavandanud raudtee harutee rekonstrueerimise, teiste olemasolevate rajatiste lammutamise ja seejärel territooriumile uue mahutipargi, pumbamaja, raudtee laadimisestakaadi ning rajatavast raudtee-estakaadist terminali saabuvate ja terminalist sadamasse suunduvate produktitorustike rajamise. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on kemikaalide transiitkaubanduse korraldamine läbi Sillamäe sadama.

Keskkonnamõju hindamise aruande avalik väljapanek toimub 12. detsembrist kuni 27. detsembrini 2005. a Sillamäe Linnavalitsuses (Sillamäe, Kesk 27, ruum 110) tööpäevadel kella 9.00-16.30  (kontaktisik Vladimir Mirotvortsev, tel 392 5731) ja OÜ-s E-KONSULT (Tallinn, Laki 12, ruum 501) tööpäevadel kella 9.00-12.00 (kontaktisik Mikk Saar, tel 655 0033). Ettepanekud, vastuväited ja küsimused saata avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult aadressil: OÜ E-Konsult, Laki 12, 10621 Tallinn.