Keskkonnamõju hindamised

« Tagasi

Ecocleaner Sillamäe OÜ jäätmeloa taotluse keskkonnamõju hindamine

  • Teade

Ecocleaner Sillamäe OÜ jäätmeloa taotluse keskkonnamõju hindamise aruande avalikust väljapanekust ja arutelust.

On valminud Ecocleaner Sillamäe OÜ jäätmeloa taotluse keskkonnamõju hindamise aruanne (koostaja OÜ Alkranel, juhtekspert Alar Noorvee). Tegevuse arendajaks on Ecocleaner Sillamäe OÜ, aadress: Peterburi tee 81, Tallinn, 11415,  kontaktisik on Tommy Biene.

Ecocleaner Sillamäe OÜ taotleb jäätmeluba olme- ja tavajäätmete biomehaaniliseks töötlemiseks DOME kaminaereerimise meetodil eesmärgiga toota jäätmekütust ja metaboolseid baktereid sisaldavat rekultivatsioonimaterjali. DOME meetod kujutab endast biolaguneva materjali kompostimist kaetud aunades, kasutades aereerimiseks loomulikku konvektsiooni. Sellega välditakse täiendavat energiakulu (aunade segamiseks või sundaereerimiseks) kompostimisprotsessi läbiviimisel. Aunades olevat materjali ei segata ega pöörata, millega vähendatakse biolagundamisprotsessidega kaasnevaid lõhnaemissioone. Jäätmete töötlusjaam on kavas rajada Sillamäe prügila territooriumile.

KMH aruandega saab tutvuda kuni 05. juunini 2007.a Ida-Virumaa keskkonnateenistuse Narva kontoris, aadressil: Grafovi 21, Narva, tel: 3572617, e-post: marina.sevastjanova@ida-viru.envir.ee. Lisaks on võimalik aruande tekstiga tutvuda Ida-Virumaa keskkonnateenistuse kodulehel www.envir.ee/idavirumaa ja Sillamäe Linnavalitsuse kodulehel www.sillamae.ee

Keskkonnamõju hindamise aruande kohta saab kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni 05. juunini 2007.a KMH järelevalvajale Ida-Virumaa keskkonnateenistusele aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, faks 3324403 või e-post:marina.sevastjanova@ida-viru.envir.ee.

Keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu toimub 05. juunil 2007.a Sillamäe Linnavalitsuses aadressil: Kesk 27, Sillamäe, kell 13.00.