Keskkonnamõju hindamised

« Tagasi

AS Esfil Tehno tehnoloogiliste protsesside keskkonnamõju hindamine

Teade AS Esfil Tehno keskkonnamõju hindamise aruande avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust

Ida-Virumaa Keskkonnateenistus keskkonnamõju hindamise järelevalvajana teatab AS Esfil Tehno  tehnoloogiliste protsesside keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikust väljapanekust ning avaliku arutelu toimumisest.

KMH eesmärgiks on AS Esfil Tehno tehnoloogiliste protsesside poolt põhjustatav võimalik keskkonnamõju hindamine, seoses arendaja poolt keskkonnakompleksloa taotlemisega. Ettevõtte  tegevuse eesmärk on ülipeenest polümeerikiust filtermaterjalide tootmine, mida kasutatakse hingamisteede individuaalsete aerosoolivastaste kaitsevahendite (respiraatorid, poolmaskid, analüütilised lindid) tootmiseks.

KMH aruandes eksperdid võrdlesid alternatiividena  ettevõtte poolt saavutatud tehnilist taset keskkonnakompleksloa taotluse esitamise hetkel ( 2007.a ja varem – 0 alternatiiv), olemasolevat olukorda käesolevaks ajaks saavutatud tehnilisel tasemel ja toodangumahul (2008.a – I alternatiiv) ja kujunevat olukorda tootmise mahu suurendamisel ettevõtte poolt kavandatud tasemeni (2010-2011.a – II alternatiiv).

Arendaja on AS Esfil Tehno, Tööstuse 6, 40231 Sillamäe (kontaktisik on Pjotr Medvedev tel 392 9668, faks 397 3262)

Keskkonnamõju hindab Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi Kirde-Eesti osakond, aadress Pargi 15,41537 Jõhvi, ekspert Valdo Liblik (KMH 0022), tel 332 4480,

e-mail: valdo@ecoviro.johvi.ee

Otsustaja ja järelevalvaja on Ida-Virumaa Keskkonnateenistus, Pargi 15, 41537 Jõhvi, kontaktisikud on Kristina Külaots tel 3324423 ja Diana Enkeli tel 332 4424

Keskkonnamõju hindamise aruandega on võimalik tutvuda 08.jaanuarist  2009 kuni 27. jaanuarini 2008. a Ida-Virumaa Keskkonnateenistuse kontoris (Pargi 15, Jõhvi), AS Esfil Tehno kontoris (Tööstuse 6 , 40231 Sillamäe) ja Ida-Virumaa Keskkonnateenistuse kodulehel www.envir.ee/idavirumaa.

KMH aruande avalik arutelu toimub 27. jaanuaril 2009. a kell 14:00 AS Esfil Tehno kontoris, aadressil Tööstuse 6, 40231 Sillamäe.

Ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid keskkonnamõju hindamise aruande kohta saab esitada kirjalikult e-posti aadressil: diana.enkeli@ida-viru.envir.ee ja postiaadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi kuni 27.jaanuarini 2009. a.