Load ja registreeringud

Selles jaos kirjeldatakse sammu, kuidas saada luba või registreering vajalikus registris, et tegutseda Sillamäe linna territooriumil.

 

Jaotised:

 

Kaubandustegevus

Kaubanduse osas kirjeldatakse sammu, et registreerida oma kaubandustegevust Sillamäe territooriumil vastaval uuele Majandustegevuse seadustiku üldosa seadusele, mis on jõustunud 1. juulil 2014.a.

 

Tänavakaubandus

Tänavakaubanduse korral kaupa või teenuse müük toimub linnavalitsuse lubatud tänaval või teises üldsusele avatud samalaadses kohas müügipileti alusel. Selleks on omad taotlused ja tasu, ning müügil on rohkem kitsendusi.

 

Avalikud üritused

Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

Jaotises on kirjutatud ürituse korraldamise etapid ja tähtajad. Samuti sammud, et avalikul üritusel oleks võimalik kaupleda.

 

Hooajaline laiendus

Hooajalise laienduse mõistetakse kohviku, kaupluse või muu hoones asuva ettevõte tegevuskoha laiendamine väljaspool hoonet hooajaliseks perioodiks.

 

Taksoveoload ja sõidukikaardid

Jaotis kirjeldab, mis dokumente on vajalik esitada linnavalitsusele, et saada luba taksoveoks Sillamäe linnas. Samuti käsitletakse sõidukikaardi saamise tingimusi.

 

Ilutulestiku load

Suure ilutulestiku korraldamine nõuab paljude tingimuste pidamist. Samuti mitmete dokumenide esitamist ja tegevuslitsentside omandamist.