Perekonnatoimingud

Vastuvõtu ajad

Teisipäeviti:
Talvisel tööajal 09.00-12.00; 14.00-18.00
Suvisel tööajal 09.00-12.00; 13.30-17.30

Neljapäeviti: 09.00-12.00; 14.00-16.00

Kab.102.

 

 Elukohateade (eesti keeles)   

 Notice of place of residence

 Avaldus elukohatõendi/ rahvastikuregistri valjavõtte saamiseks 

 Ruumi omanikku avaldus elukoha aadresside muutmiseks

 Sünni registreerimise avaldus

 Taotlus Isikukoodi saamiseks

 

Avalduse saab esitada ka riigiportaalis www.rahvastikuregister.ee (vajalik sisse logida ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga).

Предоставить необходимое заявление также можно самостоятельно через электронный регистр народонаселения www.rahvastikuregister.ee (необходимо войти ID картой, Mobiil-ID или Smart-ID).

 

Kõigil Eestis elavatel inimestel peab olema registreeritud elukoht rahvastikuregistris.

У каждого живущего в Эстонии человека место жительства должно быть зарегистрировано в регистре народонаселения. 

All persons living in Estonia must register their residence in the population register.

У КОЖНОЇ ЛЮДИНИ, ЯКА ЖИВЕ В ЕСТОНІЇ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ МАЄ БУТИ
ЗАРЕЄСТРОВАНО У РЕЄСТРІ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ.

 

Lisainfo kodulehel: https://www.siseministeerium.ee/tegevusvaldkonnad/rahvastikutoimingud/perekonnaseisutoimingud