Sillamäe - 60

 

23.-25.06.2017

Sillamäe linnapäevad

2017.a Sillamäe linn tähistab linna juubeli, linn saab 60. aastat. Pidustuste raames toimuvad erinevad pidustused: 23.06- jaanipäev ja võidupüha, 24.06- rongkäik, kontserdid, meistriklassid, tantsuõhtu, laste programm, retroautode näitus ja teised näitused, 25.06- spordivõistlused ja noorteüritused.

Linnajuubeli uudised

« Back

SULLE ON KINGITUS

Linna juubel on tähtpäev kõigile. Seetõttu oli korraldajate soov kaasata peo ettevalmistamisse võimalikult palju partnereid. Esimest korda tegi linnavalitsus ettevõtetele ja partneritele ettepaneku kinkida linnaelanikele midagi, mis muudaks linnaruumi atraktiivsemaks, kaunimaks, rikkamaks, oleks kõigile linnaelanikele kasutatav. See ettepanek ei olnud ettevõtetele kohustuseks, vaid võimaluseks näidata üles oma head tahet ja hoolivust selle meie kogukonna ja oma kodukandi linnaruumi osas. Üllatuslikult võtsid ettevõtted ettepaneku teha linnaelanikele linna juubeli puhul kingitus väga positiivselt vastu ning tänu sellele on ellu viidud mitu väga olulist projekti.

Esimese kingitusena sai linn USA Suursaatkonna poolt välitrenažööripargi, mis avati 23. aprillil saatkonna poolt korraldatud jooksuvõistlusega.

Esimese ettevõtjana teatas oma osalemisest Artekno Eesti, kes lubas rahastada linnaparki betoonist lauatennise laua paigaldamist. Teise lauatenniselaua paigaldab gümnaasiumi juurde OÜ Irmari. Lauad on kavas paigaldada augustis.

Aquaphori tehas, kes toetab ka muid linna üritusi, paigaldas juubelikingitusena Sillamäe Spordikompleksi Kalev veeautomaadid, mis võimaldab nii sportlastel kui pealtvaatajatel saada puhast joogivett.

Sillamäe Gümnaasiumi õpilased töötasid aasta tagasi välja idee paigaldada mereparki paviljon, kust oleks võimalik päikeseloojangut nautida – selle idee realiseerib AS Ecometal, kes paigaldab sellise paviljoni mere äärde selle aasta augustis.

Lisaks linna asutustele, kes tegid omalt poolt linnale kingitusi, osalesid projektis ka Töötukassa, Maanteeamet ja Ida-Viru Kutsehariduskeskus. Töötukassa tegi ettepaneku korraldada töötute tööharjutused linnas ja remontida erinevaid linnamööbli elemente, nii et projekti käigus sai värvitud ja parandatud tänavatel olevat inventari ja antud meie linnale kaunim ilme. Ka Ida-Viru Kutsehariduskeskus aitas linnaruumi koristada ja linnamööblit parandada. Lisaks tegi kutsehariduskeskus linna juubeliüritustest droonivideo ja … kinkis linnaelanikele 60-kilose tordi!

Maanteeamet kinkis õpilastele 60 piletit Maanteemuuseumisse. Osaühing Ökosil rahastas Sillamäe Vanalinna Kooli väga populaarset looduskooli projekti, mille käigus toimuvad erinevad loengud, uurimistööd, kohtumised, õppekäigud jpm.

Lasteaia Päikseke territooriumil lammutas Sillamäe Narkorehabilitatsiooni Keskus amortiseerunud ja ohtlikuks muutunud varjualuse, OÜ Ekovir utiliseeris lammutatud varjualuse ja korrastas territooriumi (nende tööde hinnanguline maksumus on 3000 eurot.) OÜ Auto-Gamma paigaldas lasteaia territooriumile jalgrataste hoidjad.

Osaühing Art Depoo valmistas linna juubelireklaami eskiisid ning linna juubeli välireklaami, mida eksponeerib oma reklaamkandjatel Sillamäel Viru pst 35, Kesk 55 ja Pavlovi-Kesk ristmikul ning linna bussipeatustes. Osaühing Extreme Works valmistas ja paigaldas suure linna juubelireklaami Tallinna maantee äärde Viru pst 13 hoone seinale. Osaühing Silinkor valmistab linna reklaami postihoonele.

Eesti Taaskasutusorganisatsioon kinkis linnale 3 valvekaamerat jäätmekäitluskohtade jälgimiseks . Valvekaamerad kinkisid ka OÜ Aragats nind AS N&V. N&V kinkis linnale ka lilleamplid.

Neste Eesti OÜ paigaldab Viru pst mänguväljakule uued kiiged. GRK Infra (maanteed rekonstrueeriv ettevõte) rekonstrueerib jalakäijate tee lõigu M. Rumjantsevi tänaval. Norwes Metall paigaldab avatud noortekeskuse territooriumile võimlemiskangid.

Mitmed ettevõtted toetasid ka Laste Hoolekandeasutust Lootus.

Oma initsiatiivil pöördus linnavalitsusse üks elanik, Ljudmila Konõševa, kes tahtis linnale oma vahenditest midagi kaunist kinkida. Tema idee oli kujundada ainulaadne sepistatud pink armunutele. Armunute pink on juba valmis ning see paigaldatakse Mere puiesteele.

Kuigi neid projekte ei saa liigitada olulisemateks ja vähemolulisemateks – need on kingitused, mis on tehtud puhtast soovist teha elanike jaoks linnakeskkond meeldivamaks –, siis viimasena tasuks siiski esile tuua ammuse unistuse: purskkaev. Sillamäe Sadam ja sadama terminalid (AS DBT, EuroChem, Silsteve, Alexela Sillamäe) kingivad linnale purskkaevu – see on kavandatud spordikompleksi ette (all on purskkaevu eeskujulik ideelahendus)

Kõikidele toetajatele siirad tänusõnad ja elanikele saab öelda, et meie ettevõtted on nende projektidega andnud suure panuse linnaruumi paremaks muutmiseks ja mis võib-olla tähtsamgi, näidanud, et nad hoolivad lisaks oma ettevõttele ka kogukonna eest laiemalt.

Veel mitmed projektid on ettevalmistamisel ja seetõttu on lootust elanikke sel aastal veel sarnaste projektidega meeldivalt üllatada.