Sillamäe välisõhu seirejaam

Välisõhu seirejaam on avatud Sillamäe 26. augustil 2014.a.

Sillamäe seirejaam on paigaldatud Sillamäe linna Sõtke tee algusesse Sillamäe sadama tootmisterritooriumi piirile. Seirejaama koordinaadid L-Est süsteemis on 551610 / 6596519. Seirejaamas mõõdetakse:

  • aromaatsed süsivesinikud;
  • alifaatsed süsivesinikud;
  • peen ja -ülipeentolm (PM10 ja PM2,5);
  • ammoniaak;
  • meteoandmed.

Ehitatud püsiseirejaam hindab õhu kvaliteeti EL liikmesriikides kehtivate ühtsete meetodite ja kriteeriumide järgi ning võimaldab teavitada välisõhu kvaliteedi kohta ka üldsust.

Projektiga on liitunud Molycorp Silmet, SEJ ja sadama terminalid Alexela Sillamäe, BCT, Silsteve ja Tankchem. Seirejaama operaator on Ökosil, kes varem on hankinud mobiilse seirejaama ning hiljuti avas uue kaasaegse keskkonnalabori.

Seirejaama rajamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.