Sillamäe linnavalitsuse ja hallatavate asutuste tööpakkumised

« Back

Tule tööle! Sillamäe Linnavalitsus otsib linnavara spetsialisti

LINNAVARA SPETSIALIST   konkurss 29.11.-14.12.2018

Tööülesanded

 1. Linnavara registri pidamise korraldamine, sealhulgas linnavara kohta andmete kogumine, registreerimine, korrastamine, säilitamine, muutmine, päringute teostamine, andmete kasutamine, andmete väljastamine  ja muu registripidamisega seonduv tegevus.
 2. Linnavaraga seotud toimingute teostamine (vara vastuvõtmine, üleandmine, võrandamine, hindamine, inventeerimise läbiviimine, mahakandmine, üürileandmine ja muud).
 3. Sillamäe linnal pärandi vastuvõtmise korraldamine.
 4. Linnavara ostmiseks ja hooldamiseks pakkumismenetluse korraldamine riigihangete läbiviimisel ja vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistamine.
 5. Munitsipaaleluruumidega seotud küsimuste lahendamine.
 6. Korterielamute remonditööde toetuse eraldamiseks komisjoni töö korraldamine.

 

Täpselt saab linnavaraspetsialisti ametijuhendiga tutvuda Sillamäe linna kodulehel:

http://www.sillamae.ee/documents/1122926/1850905/Linnavaraspetsialist+amj.pdf/36918e4e-7ead-431e-8c92-4b4302233b9d

 

Nõuded kandidaadile:

 • asjaajamise aluste tundmine;
 • kohaliku omavalitsuse korralduse tundmine;
 • õigusliku regulatsiooni tundmine linnavara osas (võlaõigusseadus, asjaõigusseadus ja muud);
 • on erialane kõrgharidus (õigusalane haridus ja soovitav majanduslik) ja vähemalt
  3-aastane töökogemus ametikoha valdkonnas;
 • arvuti kasutamise oskus;
 • esitlustehnika kasutamise oskus;
 • väga heal tasemel eesti keele (C1) ja heal tasemel vene keele (B2) oskust.

Töökohale kandideerijal palume esitada järgmised dokumendid:

 • motiveeritud avaldus (lisada palgasoov);
 • elulookirjeldus (CV);
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid palume saata hiljemalt  14 detsembriks 2018.a. Sillamäe Linnavalitsuse e-posti aadressile linnavalitsus@sillamae.ee  märksõnaga "Linnavara spetsialist"