Sillamäe Sadam

 

AS Sillamäe Sadam on Eesti suuruselt teine merekaubasadam, mis etendab üha kasvavat rolli Eesti ja eriti Kirde-Eesti transpordisüsteemis ning majanduses tervikuna.

 

Sillamäe Sadam (SILPORT) on:

  • Euroopa Liidu kõige idapoolsem sadam;

  • süvasadam;

  • laevatatav aastaringselt;

  • multifunktsionaalne sadam;

  • eraomandis;

  • I tüüpi tolli vabatsoon.

Sillamäe Sadam asub ainult 25 km kaugusel EL-Venemaa piirist ning võimaldab seega kaupade tõhusat transiiti naaberpiirkondade vahel:

  • Venemaa ning SRÜ idas;

  • Skandinaavia ning Euroopa Liit läänes.

Multifunktsionaalse sadamana omab Sillamäe Sadam infra- ja superstruktuure võimaldamaks kõikide kaubagruppide käsitlemist alates nafta- ja puistekaupadest kuni konteinerkaupadeni.

 

Kirde-Eesti tootmisettevõtete lähedus Sillamäe sadamale (kõik 50 km raadiuses) soodustab väliskaubandust regioonis ning muudab siin kaupade eksportimise ja importimise soodsaks ning logistiliselt mugavaks.

 

Süvis kaide ääres on kuni 16 m, mis võimaldab teenindada kõiki laevu, mis sisenevad Läänemerre läbi Taani väinade.

 

Sillamäe tolli vabatsooni staatusega kaasnevad maksusoodustused koos Eesti liberaalse majanduspoliitikaga moodustavad efektiivse majanduskeskkonna Sillamäe Sadamas transiidi korraldamiseks ning jaotuskeskuste moodustamiseks.

 

Sillamäe ja Ust-Luga vahel on avatud regulaarne parvlaevaühendus. Kavas on regulaarne parvlaeva liiklus taasavada Sillamäe ja Kotka vahel.

 

2013.aastal avatakse Sillamäe sadamas konteiner- ja üldkaupade terminal, perspektiivis on sadama laiendamine uute kaide rajamise teel.

 

Sillamäe Sadam

Aadress: Kesk 2

Tel. 39 29 150

E-post: silport@silport.ee

Sillamäe Sadama tutvustav video