Ettevõtluse ajalugu

Nõukogude perioodil sõltus kogu linna tegevus ühest tööandjast, Silmeti salajase uraanitehase tööst. Tänaseks on Sillamäe ettevõtluskeskkond kardinaalselt muutunud ja Sillamäe on Eesti üks kiiremini arenevaid linnu.

Suuremateks eelisteks nii tootmise kui kaubanduse arendamisel on linna asukoht (Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni piiril, nn transiidikoridoris, linna läbib Tallinn-Peterburi maantee, linna kõrval kulgeb raudtee ja linnas on kaubasadam), linna elamurajoonist eraldatud tööstusrajoon (600-hektarilisel maa-alal on vajalik infrastruktuur - teed ja tehnovõrgud, planeeringud), kaubanduslik vabatsoon ja sadama olemasolu. Ettevõtluse alustamisele kaasaaitamiseks on loodud ettevõtlusinkubaator (MTÜ Sillamäe Vabatsooni Arendus).

Suurimaks eeliseks on tööjõuressursi olemasolu. 25 kilomeetri raadiuses elab üle 150 000 elaniku. Sillamäe töötajad on suhteliselt kõrge kvalifikatsiooniga, sest endise sõjatööstuse tarvis värvati noori erialaspetsialiste Nõukogude Liidu aladelt ja juhuslikult keegi linna ei sattunud.

Kohalik elanikkond on töö leidmise ja ümberõppe osas hästi motiveeritud. Tööjõu ettevalmistuse muudavad paindlikuks head võimalused kohapealseks kutseõppeks ja kõrghariduseks. Inimkapitali osas omavad tähtsust ka kohalike elanike isiklikud suhted endise Nõukogude Liidu alal elavate sugulaste ja sõpradega.

Põhilise koha linna majanduselus on hõivanud Sillamäe Sadam terminalidega ja NPM SILMET AS, mis toodab põhiliselt tantaali, nioobiumi (olles maailmas sellel alal esikohal) ja Euroopa, USA ning Jaapani turgudel nõutavaid haruldasi muldmetalle.

Silmet Grupi tütarettevõtted , mis on koondatud põhiliselt Sillamäe Vabatsooni on AS Silport Kinnisvara (infrastruktuuri teenindamine), AS Sillamäe SEJ (soojusenergia ja elektri tootmine), AS ÖkoSil (keskkonnaalased projektid) ja AS Sillamäe Sadam. Edukalt esineb välisturgudel Sillamäe ettevõte Artekno Eesti OÜ (endine AS Polyform). Algselt toodeti seal videokassettide karpe, nüüd toodatakse uusima tehnikaga seadistatud käitises keskkonnasõbralikke pakendeid toiduainete jaoks. Põhiliselt ostavad sealset toodangut Austria, Taani, Saksamaa, Holland, Itaalia, Venemaa, Tšehhi, Island.

AS Norwes Metall toodetakse metallitooteid. Euroopa firmad soetavad AS-lt Norwes mitmeotstarbelisi konteinereid. Keskkonnasõbralikke ja kaasaegseid tehnoloogiaid kasutatakse AS Ecometal akude utiliseerimistehases. Paljud sillamäelased töötavad AS Eesti Energia tootmisettevõtetes. Linna lähedal paikneb Eesti Elektrijaamale põlevkivi tarniv Narva karjäär. AS Esfil Tehno - ülipeentest polumeerkiududest filtreerivate materjalide tootmine.

Viimastel aastatel Sillamäele on tulnud mõned uued kaasaegsed ettevõted. Üks nendest on 2012. aastal avatud kaasaegne veefiltrite toomisettevõte Aquaphor, mis on tuntud üle maailma (Westaqua-Invest OÜ).

Toodud valik Sillamäe suurematest ettevõtetest iseloomustab siinset soodsat ärikliimat ja võimaluste mitmekesisust.