2010. aasta hanked

Nimetus Hanketeade Hankedokumendid/ lisad Küsimused/ selgitused Tulemus
Sillamäe linna välisvalgustuse hooldamine perioodil 01.02.2011.a kuni 31.12.2011.a Teade Dokumendid   Tulemus
Sülervutite ostmine Teade Dokumendid    
Riiete ja toiduainete ostmine Sillamäe Laste Hoolekande Asutuse Lootus laste jaoks Teade      
Sillamäe Lasteaia Jaaniussike pesumasina soetamine Teade Dokumendid   Tulemus
Ehitusrojekti nimetusega "Spordikompleksi Kalev rekonstrueerimise projekt" ekspertiis Teade Dokumendid    
Sillamäe linna territooriumi hooldamine ja puhastamine Teade Dokumendid Vastused Tulemus
Dokumendi „Sillamäel sojaubade töötlemise tehase keskkonnamõju hindamise aruande" tõlkimine vene keelde Teade Dokumendid   Tulemus
Turvateenuste osutamine ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldus Sillamäe Linna Keskraamatukogus Teade Dokumendid    
Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei turvateenused Teade Dokumendid    
SA Sillamäe Haigla statsionaari klientide toitlustusteenuse hange Teade      
Sillamäe Muuseumi turvateenused: Operatiivne reageerimine valve- ja tulekahju signalisatsioonisüsteemidelt saadud häiretele, hooldustööd Teade Dokumendid   Tulemus
Sillamäe Astangu Kooli, Sillamäe Kannuka Kooli ja Sillamäe Vanalinna Kooli õpilaste toitlustamiseks toiduainete ja jookide ostmine Teade Dokumendid   Tulemus
Sillamäe Laste Hoolekande Asutusele Lootus kompleksturvateenuse osutamine Teade Dokumendid    
Turvateenuste osutamine Sillamäe Lasteaed Helepunased Purjed Teade Dokumendid   Tulemus
Sillamäe linna bussiliini teenindamine Teade  Dokumendid    Tulemus
Dokumendi "Sillamäe välisõhu pidevseire programm" tõlkimine vene keelde Teade  Dokumendid, lisa    Tulemus
Sillamäe linna välisvalgustuse hooldamine perioodil 01.01.2011.a kuni 31.12.2011.a Teade  Dokumendid    Tulemus
Sillamäe sotsiaalselt vähekindlustatud lastele jõulukingituste ost Teade  Dokumendid    Tulemus
Skannerite ost Teade      Tulemus
Sillamäe Lasteaia Päikseke pesumasina soetamine Teade  Dokumendid    Tulemus
Linna jõulukuuse, linna tänavate kaunistamine jõuludeks ja kaunistuste demonteerimine Teade  Dokumendid    Tulemus
Sillamäe Valeri Tškalovi tn 25 hoone ruumide remont Teade  Dokumendid, muudatused   Tulemus
Sillamäel Lev Tolstoi tänava (Tallinna maanteest kuni Kesk tänavani) ning Lev Tolstoi ja Kesk tänava ristmiku projekteerimine Teade Dokumendid, projekteerimistingimused Selgitus 08.10, selgitus 08.10 nr 2, nr 3, selgitus 11.10 Tulemus
Granuleeritud aktiivsöe filtri ost Teade  Dokumendid     
Sillamäe Vanalinna kooli aula renoveerimise ja sisustamise põhiprojekti ning eelhinnangu koostamine Teade  Dokumendid, joonis 1, joonis 2, joonis 3, joonis 4, joonis 5 Vastused 14.10 Tulemus
Sillamäe siseujula ventilatsiooniseadmete remont Teade  Projekt   Tulemus
Sillamäe Spordikompleksi Kalev hoone renoveerimistööde omanikujärelevalve teostamine Teade  Dokumendid  Vastused küsimustele 07.10 Tulemus
Keskraamatukogu ruumide remont Teade  Dokumendid, muudatus  Vastused 27.09  
Sillamäe Sügislaada teenindamiseks välitualettide rentimine       Tulemus
Sillamäe siseujula veekäitlusseadmete ja soojasõlme renoveerimine Teade  Dokumendid    Tulemus
Varjualuste ostmine ja paigaldamine lasteaia õuele Teade  Dokumendid, muudatused  Vastused 24.09 Tulemus
Sülearvutite ost Teade  Dokumendid    Tulemus
Sügislaada territooriumi hooldamine Teade  Dokumendid    Tulemus
Sillamäe Sügislaada esinemislava rent Teade  Dokumendid, muudatus    Tulemus
Linnainventari ostmine ja paigaldamine Sillamäe linna mereranna-alale Teade  Dokumendid    Tulemus
Veski tänava sõidutee pindamine Teade  Dokumendid   Tulemus
Sillamäe Lasteaia Jaaniussike hoone renoveerimine Teade  Dokumendid, projekt   Vastused 02.09 Tulemus
Hõbelusikate soetamine Sillamäe linnas sündinud lastele kingituseks Teade  Dokumendid, lisa 1, lisa 2    
Kajaka tn. remont Teade  Dokumendid    Tulemus
Sillamäe Spordikompleksi Kalev hoone renoveerimine Teade  Dokumendid, lisa, muudatused, joonis AE-023-1  Vastused 12.08, vastused 17.08, vastused 26.08, vastused 01.09 Tulemus
Lev Tolstoi tänava sõidutee pindamine Teade  Dokumendid    Tulemus
Sillamäe Keskraamatukogu hoone (Kalda tn 12) katuse renoveerimine Teade  Dokumendid    Tulemus
Sillamäe Avatud Noortekeskuse ruumi remont Teade  Dokumendid    Tulemus
Geoloogia tänava sõidutee aukude remont ja pindamine Teade  Dokumendid    Tulemus
Prügila ja pumpla maaüksuste katastriüksuste moodustamine Teade  Dokumendid, asendiplaan 1, asendiplaan 2    Tulemus
Sillamäe Lasteaia Rukkilill fassaadi ja välistrepimarsside osaline remont Teade  Dokumendid    Tulemus
Sillamäe jäätmekäitlust puudutava brošüüri trükkimine Teade  Dokumendid     
Sillamäe jäätmekäitlust puudutava brošüüri ettevalmistamine Teade  Dokumendid     
Välitrenažööride ostmine ja paigaldamine Sillamäe linna mereranna-alale Teade  Dokumendid    Tulemus
Sillamäe välisõhu pidevseire programmi koostamine Teade  Dokumendid    Tulemus
Sillamäe Lasteaia Helepunased Purjed tuletõkkeuste paigaldamine Teade 

Dokumendid, projekt

  Tulemus
Välisvalgustuse maakaabli vahetamine Teade  Dokumendid    Tulemus
Elanikkonnalt ohtlike jäätmete kogumine Sillamäe linnas Teade  Dokumendid    Tulemus