7.märtsil kell 19:00 Sillamäe Kultuurikeskuses Jefim Šifrin uue huumorikavaga. Piletid eelmüügil Kultuurikeskuse kassas. Pileti hind: 20, 22, 25 eurot.  

7.märtsil esineb Jefim Šifrin

  7.märtsil kell 19:00 Sillamäe Kultuurikeskuses Jefim Šifrin uue huumorikavaga. Piletid eelmüügil Kultuurikeskuse kassas. Pileti hind: 20, 22, 25 eurot.  

Linnavalitsus otsustas: - sõlmida Aktsiaseltsiga SPIN TEK leping lemmikloomade registri haldamiseks. Esmakordselt sõlmiti firmaga leping eelmisel aastal, mille tulemusena oli registrisse kantud...

Ülevaade linnavalitsuse istungitest

Linnavalitsus otsustas: - sõlmida Aktsiaseltsiga SPIN TEK leping lemmikloomade registri haldamiseks. Esmakordselt sõlmiti firmaga leping eelmisel aastal, mille tulemusena oli registrisse kantud...

Tööülesanded: - korraldab linna tänavate, teede ning kvartalisiseste üldkasutatavate maa-alade, parkide ja skvääride, suplusala, reservalade ja linna kalmistu hooldamise; - planeerib ja...

Sillamäe Linnavalitsus kuulutab välja konkursi heakorra- ja järelevalvespetsialisti ametikohale

Tööülesanded: - korraldab linna tänavate, teede ning kvartalisiseste üldkasutatavate maa-alade, parkide ja skvääride, suplusala, reservalade ja linna kalmistu hooldamise; - planeerib ja...

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et Sillamäe Linnavolikogu 30.jaanuari 2014.a otsusega nr 15 "Sillamäel Kajaka 16a maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneeringu koostamise algatamine ja...

Teade Kajaka 16a maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneeringu koostamise algatamisest

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et Sillamäe Linnavolikogu 30.jaanuari 2014.a otsusega nr 15 "Sillamäel Kajaka 16a maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneeringu koostamise algatamine ja...

Eesti Töötukassa korraldab igal kuul võlanõustamist Sillamäel. Sel kuul toimub nõustamine  11. veebruaril kella 10.00-16.00  Sillamäe Linnavalitsuse saadikute toas. Nõustamine on...

Tasuta võlanõustamine Sillamäel

Eesti Töötukassa korraldab igal kuul võlanõustamist Sillamäel. Sel kuul toimub nõustamine  11. veebruaril kella 10.00-16.00  Sillamäe Linnavalitsuse saadikute toas. Nõustamine on...

TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse ettevõtlusinkubaator   TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse ettevõtlusinkubaator kutsub Eelgaraaž48 üritusele 20....

Eelgaraaž48 esmakordselt Ida-Virumaal

TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse ettevõtlusinkubaator   TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse ettevõtlusinkubaator kutsub Eelgaraaž48 üritusele 20....

Sillamäe Linnavolikogu 30. jaanuari 2014. a otsusega nr 14 võeti vastu Sillamäel Viru pst 5 maa-ala detailplaneering. Planeeritava maa-ala suurus on umbes 0,7 ha. Maa-ala asub aadressil Viru...

Detailplaneeringu avalik väljapanek

Sillamäe Linnavolikogu 30. jaanuari 2014. a otsusega nr 14 võeti vastu Sillamäel Viru pst 5 maa-ala detailplaneering. Planeeritava maa-ala suurus on umbes 0,7 ha. Maa-ala asub aadressil Viru...

Sillamäe Linnavolikogu võttis 30. jaanuari istungil vastu Sillamäe 2014. aasta eelarve. Eelarve põhitegevuse tuludeks on kavandatud 12 194 127 eurot ja põhitegevuse kuludeks 11 774 853...

Volikogu võttis vastu Sillamäe eelarve

Sillamäe Linnavolikogu võttis 30. jaanuari istungil vastu Sillamäe 2014. aasta eelarve. Eelarve põhitegevuse tuludeks on kavandatud 12 194 127 eurot ja põhitegevuse kuludeks 11 774 853...

„Hüppa ellu tundmatus kohas!" – see on Euroopa Vabatahtliku Teenistuse moto. Euroopa Vabatahtliku teenistust rahastatakse uuest programmist Erasmus +, mis jätkab varasema Euroopa Liidu programmi...

SHNK Ulei avab uued võimalused noortele

„Hüppa ellu tundmatus kohas!" – see on Euroopa Vabatahtliku Teenistuse moto. Euroopa Vabatahtliku teenistust rahastatakse uuest programmist Erasmus +, mis jätkab varasema Euroopa Liidu programmi...

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et Linnavalitsuse 30. jaanuari 2014. a korraldusega nr 41-k otsustati korraldada 17.veebruarist 2014.a kuni 2.märtsini 2014.a. Sillamäe territooriumil kulgeva...

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et Linnavalitsuse 30. jaanuari 2014. a korraldusega nr 41-k otsustati korraldada 17.veebruarist 2014.a kuni 2.märtsini 2014.a. Sillamäe territooriumil kulgeva...

Näitan: 1 431-1 440
Elemente lehe kohta 10
of 153