Kolm aastat hiljem toimuvad Sillamäe linnas Ettevõtluspäevad. Ettevõtluspäevade korraldamise eesmärk on vajalikku info jagamine ettevõtjate vahel, meie maakonna ja linna arenguplaanide...

Sillamäe ettevõtluspäevad 9.-11. aprillil

Kolm aastat hiljem toimuvad Sillamäe linnas Ettevõtluspäevad. Ettevõtluspäevade korraldamise eesmärk on vajalikku info jagamine ettevõtjate vahel, meie maakonna ja linna arenguplaanide...

Päästeameti Ida päästekeskus korraldab koostöös AS-iga Baltic Chemical Terminal (BCT), Sillamäe Linnavalitsuse ja teiste partneritega septembris Sillamäe linnas regionaalse kriisireguleerimise...

Sillamäel toimub kriisireguleerimise õppus SIREEN

Päästeameti Ida päästekeskus korraldab koostöös AS-iga Baltic Chemical Terminal (BCT), Sillamäe Linnavalitsuse ja teiste partneritega septembris Sillamäe linnas regionaalse kriisireguleerimise...

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et 25.märtsil 2014.a. esitas STK Group OÜ ja OÜ Hendrikson & Ko Sillamäe Linnavalitsusele parandatud ja täiendatud "Sillamäele Kesk tn 2d kavandatava nafta jm...

Keskkonnamõju hindamise programmi heakskiitmine

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et 25.märtsil 2014.a. esitas STK Group OÜ ja OÜ Hendrikson & Ko Sillamäe Linnavalitsusele parandatud ja täiendatud "Sillamäele Kesk tn 2d kavandatava nafta jm...

Tööülesanded: Ametikoha peamiseks eesmärgiks on Sillamäe Linnavalitsuse arenguosakonna töö eesmärgipärane korraldamine ja juhtimine. Arenguosakonna ülesanneteks on: - linna...

Sillamäe Linnavalitsus kuulutab välja konkursi arenguosakonna juhataja ametikoha täitmiseks

Tööülesanded: Ametikoha peamiseks eesmärgiks on Sillamäe Linnavalitsuse arenguosakonna töö eesmärgipärane korraldamine ja juhtimine. Arenguosakonna ülesanneteks on: - linna...

Tööülesanded: - koordineerib koolide ja lasteaedade tööd; - planeerib hariduse prioriteedid kooskõlas linna arengukavaga ning kavandab meetmed nende realiseerimiseks; - kogub ja...

Sillamäe Linnavalitsus kuulutab välja konkursi haridus- ja kultuuriosakonna peaspetsialisti ametikoha täitmiseks

Tööülesanded: - koordineerib koolide ja lasteaedade tööd; - planeerib hariduse prioriteedid kooskõlas linna arengukavaga ning kavandab meetmed nende realiseerimiseks; - kogub ja...

03.04.2014. a Sillamäe Vanalinna Koolis toimub autismi teemat käsitlev noorte maakondlik infopäev „Kes ma olen? Kes ta on? Kes me oleme?", mis on pühendatud autismiteadlikkuse päevale (02.04 -...

„Kes ma olen? Kes ta on? Kes me oleme?“ autismi teemat käsitlev noorte maakondlik infopäev

03.04.2014. a Sillamäe Vanalinna Koolis toimub autismi teemat käsitlev noorte maakondlik infopäev „Kes ma olen? Kes ta on? Kes me oleme?", mis on pühendatud autismiteadlikkuse päevale (02.04 -...

Istungitel kiideti heaks seitse linnavolikogu otsuste ja määruste eelnõud ning suunati need edasiseks menetlemiseks volikogule. Teistes küsimustes võeti vastu otsused.   -...

Ülevaade linnavalitsuse istungitest

Istungitel kiideti heaks seitse linnavolikogu otsuste ja määruste eelnõud ning suunati need edasiseks menetlemiseks volikogule. Teistes küsimustes võeti vastu otsused.   -...

Kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud! Hävitav ja ohtlik kulutuli saab enamasti alguse hooletust või tahtlikkust inimtegevusest, olgu selleks siis sügisel niitmata jäänud hein,...

Kulu põletamine on keelatud ja väga ohtlik

Kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud! Hävitav ja ohtlik kulutuli saab enamasti alguse hooletust või tahtlikkust inimtegevusest, olgu selleks siis sügisel niitmata jäänud hein,...

Näitan: 1 401-1 410
Elemente lehe kohta 10
of 153