Sillamäe ärikohtumine “Suunised kohalikele omavalitsustele ettevõtluse edendamiseks”

Esmaspäeval, 5. augustil  toimus Sillamäel linnavalitsuse istungisaalis ärikohtumine teemal "Suunised kohalikele omavalitsustele ettevõtluse edendamiseks" , mis koondas ettevõtjaid, linnavalitsuse esindajaid ning piirkondlikke asutusi arutama ettevõtluse edendamise teemadel. Ürituse korraldajaks oli Sillamäe linnavalitsus.

Kohtumise avas Sillamäe linnapea Tõnis Kalbergi kõne sellest, kuidas linnavalitsus saab ettevõtluse arengule kaasa aidata. Arengunõunik Anton Makarjev rääkis ettevõtluse toetusmeetmetest ja koostööst ettevõtjatega. Ida-Viru Ettevõtluskeskuse ettevõtluskonsultant Toomas Nael informeeris osalejaid ettevõtluskeskuse teenustest. Ärikohtumise kutsutud esinejaks oli Kanada professor Martin Bellefeuille, kelle ettekanne käsitles maailmamajanduse globaliseerumist, tehnoloogia arengut, majanduse ja demograafia trende, maksundust,  poliitikat ning Kanada elu- ja ettevõtluskeskkonda.

Kanada külaline märkis, et Eesti on tehnoloogia arengu poolest parimate hulgas.  Eestiga on seotud sellised maailmatasemele tõusnud tehnoloogia-ettevõtted nagu Skype ja TransferWise. Professor tõi näite, kuidas tehnoloogiate kasutamine Eestis aitab avalikus sektoris halduskuludelt kokku hoida. See omakorda lubab suunata kokkuhoitud vahendid majanduse arendamisele ning elavdada ettevõtlust soodsama maksukeskonna loomisega.

Bellefeuille tuletas meelde, et Eesti ettevõtluskeskkond on nii Euroopas kui maailmas esirinnas, mis on suurepärane saavutus. Samas ettevõtjaks olemine on suur väljakutse. Enamik nii Eesti kui ka Kanada ettevõtteid on väikeettevõtted, milles on hõivatud suurim osa töötajatest. Seetõttu riigi ja omavalitsuste seisukohast on väikeettevõtted väga olulised. Väikeettevõtluse arendamiseks tuleb ettevõtjatel ja omavalitsustel teha tihedat koostööd.

Maailmamajanduse trentidest rääkides, tõi Bellefeuille välja roheliste tehnoloogiate populaarsuse. Rohelise tehnoloogia valdkonnas kerkivad esile uued ärimudelid, mis eristuvad harjumuspärasest äriajamisest.

Ärikohtumisel räägiti ka globaliseerumise riskidest. Maailmamajanduse suureks väljakutseks, mis valmistab muret poliitikutele ja pankuritele kogu maailmas on kaubandussõjad. Riikide majandused on omavahel tihedalt seotud, ning seetõttu kaubandussõja mõjud ei peegeldu mitte ainult konfliktis osalevate riikide majandustes, vaid laienevad kogu maailmale.

Martin Bellefeuille rääkis ka Sillamäe sadama soodsast geograafilisest asukohast kahe suure majandusruumi vahel. Olles Euroopa Liidu kõige idapoolsem sadam, Sillamäe sadam on ELi  ja Venemaa siduvaks lüliks.

Pärast ettekannete lõppemist said osalejad omavahel suhelda, mõtteid ja ideid jagada. Ärikohtumise programm lõppes ekskursioonidega Sillamäe linnas ja sadamas.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.