« Tagasi

LINNAVOLIKOGU KOMISJONIDE MAIKUU KOOSOLEKUTE KOKKUVÕTE

22. mail toimus rahanduskomisjoni koosolek, kus kuulati aselinnapea Tatjana Ivanova ettekannet Sillamäe linna eelarvestrateegia kohta aastateks 2019-2023. Tulumaksu kasvuks planeeritakse tagasihoidlikult 3,6%. Investeerimiskava raames tuleks keskenduda suuremate objektide elluviimisele. Koosolekul arutati Mittetulundusühinguga Ida-Viru Ühistranspordikeskus liitumist.

Rahanduskomisjon toetas linnavalitsuse ettepanekut osaleda liikmena Mittetulundusühingus Ida-Viru Ühistranspordikeskus.

28. mail haridus-ja kultuurikomisjoni koosolekul kuulati informatsiooni suvelaagrite korraldamisest ja ettekannet linna-ja merepäevade korraldamisest. 2019. aasta suvel, linnas hakkab tööle neli laagrit. Informatsioon laagrite kohta on olemas Sillamäe linna veebilehel. Kannuka kooli direktor Jüri Nikitin rääkis kooli remonditöödest . Ameerika saatkonna toel remonditakse kooli I ja II korrus ning praeguseks on olemas detailne remondiplaan. Arenguspetsialist Ksenia Januševskaja informeeris komisjoni liikmeid erivajadustega lastele klassi ettevalmistamisest Kannuka koolis. Projekti toetab SA Innove summas kuni 70 tuhat eurot.

Haridus-ja kultuurikomisjon otsustas toetada erivajadustega lastele klassi ettevalmistamist Kannuka koolis, soovitas linnavalitsusel alustada Kannuka kooli ruumide kohandamist huvitegevuse tarbeks ja arutada HEV laste vanematele loengute korraldamise võimalust.

Mai lõpus toimunud õiguskomisjoni koosolekul kuulati ettekannet Sillamäe linna jäätmekava projektist. Jäätmekava projekt on koostatud lähtudes Jäätmeseaduses esitatud nõuetest. Räägiti jäätmete kogumissüsteemi arendamise võimalustest ja olmejäätmete võimalikest kogumisviisidest kortermajade juurest.

Õiguskomisjon otsustas toetada linnavalitsuse ettepanekut osaleda liikmena Mittetulundusühingus Ida-Virumaa Ühistranspordikeskus. Komisjon arutas linnaelanikelt laekunud kirju ja otsustas, et kodanikuühenduste tegevusse keegi sekkuda ei saa. Vaidluse puhul on ainult kaks teed: pöörduda kohtu poole või lahendada probleem ühenduse sees.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.