« Tagasi

LINNAVOLIKOGU KOMISJONIDE APRILLIKUU KOOSOLEKUTE KOKKUVÕTE

9. aprillil toimunud haridus- ja kultuurikomisjoni koosolekul kuulati haridus- ja kultuuriosakonna poolt ettevalmistatud informatsiooni suvelaagritest 2019. aastal ning suvelaagrite toetamise korrast.  Teatri „Teine Taevas" juht Vladimir Vaikert jagas komisjoni liikmetega informatsiooni  teatrite festivali kohta. Komisjoni liikmed arutlesid Vanalinna kooli rekonstrueerimise teemal.

Haridus- ja kultuurikomisjon otsustas toetada traditsioonilise teatrifestivali korraldamist Sillamäe linnas, toetada mälestustahvli paigaldamist majale, kus elas M.Smolina. K. Balmont´le mälestustahvli paigaldamise mõtet toetas 10 komisjoni liiget.

22. aprillil linnamajanduskomisjoni koosolekul kuulati Ida-Viru Ühistranspordikeskuse juhi informatsiooni ühistranspordikeskuse tööst, aselinnapea Aleksei Stepanovi ja linnamajandusosakonna juhataja Juri Petrenko informatsiooni teetööde kohta linnas, Aleksei Stepanovi informatsiooni jäätmekava ettevalmistamisest, korteriühistu esindajatele korraldatud infotunnist korterimajade toetamise korra teemal. Arutati Sillamäe Rannapromenaadi rajamiseks ja ehitustööde omanikujärelevalve teenuse tellimiseks riigihangete korraldamiseks loa andmist.

Linnamajanduskomisjon otsustas valmistada linnavolikogu maikuu istungile ette otsuse eelnõu Ida-Viru Ühistranspordikeskusega liitumise kohta, soovitas linnavalitsusel täiendada otsuse eelnõud, vastavalt millele Sillamäe Rannapromenaadi rajamiseks ja ehitustööde omanikujärelevalve teenuse tellimiseks riigihankemenetluse tulemused kinnitab ning annab loa sõlmida edukaks tunnistatud pakkujatega vastavad hankelepingud linnavolikogu.

22. aprillil toimus revisjonikomisjoni koosolek, kus kuulati linnavalitsuse sisekontrolli peaspetsialisti ettekannet ametiautode kasutamise kohta linnavalitsuses, hallatavates asutustes ja linna osalusega juriidiliste isikute poolt. Komisjon arutas Jalgpallikooli FC Kalev Sillamäe kirja, milles avaldati rahulolematust spordiklubidele toetuse jagamise üle.

Revisjonikomisjon soovitas kasutada ametiautode kasutamise kontrollimiseks tänapäevaseid arvutitehnoloogiaid ja GPS-i ning läbi viia spordiklubidest osavõtu erakorraline kontroll.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.