Koolimineku toetus ja kooli õppeaasta alguse toetus

ESMAKORDSELT KOOLI MINEVA LAPSE TOETUS makstakse taotluse alusel lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale, kellega on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping, tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linna elanik ning laps asub õppima Sillamäe linna kooli. Toetus on ühekordne ning taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest. Toetuse suurus on 65 eurot.

ÕPPEAASTA ALGUSES KOOLI 2.-12. KLASSI MINEVA LAPSE TOETUS makstakse taotluse alusel lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale, kellega on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping, tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linna elanik ning laps õpib Sillamäe linna koolis või väljaspool Sillamäe linna asuvas koolis, juhul kui vastava haridustaseme omandamine Sillamäe linnas ei ole võimalik. Toetus on ühekordne ning taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest. Toetuse suurus on 30 eurot.

Foto: pinterest.com

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.