« Tagasi

Ida päästekeskus kontrollib hoonete tuleohutust Ida-Virumaal aiandusühistutes

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo kontrollib sellel nädalal Narva, Narva-Jõesuu ning Sillamäe piirkonna aiandusühistu hoonete üldist tuleohutust. Samuti kontrollitakse hoonetes, milles on küttesüsteem või mida kasutatakse ööbimiseks, ka suitsuanduri olemasolu.  Eesmärgiks on veenduda, kas küttekolded on kutsetunnistusega  korstnapühkija poolt  perioodiliselt kontrollitud.

Tuleohutuse seadus sätestab, et kasutusel olevat ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri peab puhastama vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui nende dokumentatsioonis on ette nähtud. Kui dokumentatsioon puudub või kui dokumentatsioonis ei ole ette nähtud muud sagedust, siis tuleb neid puhastada vähemalt üks kord aastas. Elamus, suvilas ning nende abihoonetes võib ahju, kaminat või pliiti ning korstnat ja ühenduslõõri enda tarbeks puhastada, ka korstnapühkija kutsetunnistuseta isik, järgides küttesüsteemide puhastamise nõudeid, kuid ei või põletada tahma suitsulõõrides. Nimetatud ehitistes peab üks kord viie aasta jooksul ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri puhastama korstnapühkija kutsetunnistusega isik, kes väljastab küttesüsteemi tehnilise seisukorra ning ohutuse kohta korstnapühkimise akti.  Akti tuleb säilitada kuni järgmise akti väljastamiseni, tõendamiseks et küttesüsteemi on hooldatud ja kontrollitud. Kui küttesüsteem on ohtlik ja seda kasutada ei tohiks, peab korstnapühkija sellest teada andma omanikule ja ka päästeasutusele.

Ida päästekeskuse inspektorid juhivad tähelepanu, et suvilates, kus inimesed valmistavad toitu või  ööbivad, peab kindlasti olema töökorras suitsuandur. Arvestada tuleb ka asjaoluga, et suvilates, kus talvel ei elata ja hoone on kütmata võib anduri patarei tühjenenud kiiremini  ning sellest tulenevalt peab neid kindlasti kontrollima. Päästekeskus kontrollib aiandusühistuid regulaarselt. Käesoleval kevadel on aiandusühistutes olnud juba 7 tulekahju, paraku on ühes tulekahjus hukkunud inimene - hoones ei olnud elupäästvat töökorras suitsuandurit.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.