Sillamäe linnavalitsuse ja hallatavate asutuste tööpakkumised

« Tagasi

Sillamäe Linnavalitsus kuulutab konkursi Sotsiaalhoolekande osakonna peaspetsialisti kohale

Sotsiaalhoolekande osakonna
peaspetsialist
 
Tööülesanded
Lastele õigeaegse ja asjakohase abi ja hoolduse tagamine. Eestkostja ülesannete täitmine linna
eestkostel olevate laste osas. Linna, linnavalitsuse ja eestkosteasutuse esindamine
kohtumenetluses lastekaitse, laste hooldusõiguse, suhtlusõiguse ja ülalpidamisasjades.
Sotsiaalteenuste korraldamine lastele ja lastega peredele. Sillamäe linna territooriumil elavate
laste ja lastega perede hoolekande ning vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine vastavalt
kehtivatele õigusaktidele. Lapsevanema või last kasvatava isiku toetamine lapse õiguste ja heaolu
tagamisel. Hooldajatoetuse menetlemine puudega lapse hooldajale. Lastega ja lastega peredega
tegelevate organisatsioonidega koostöö tegemine. Kohaliku omavalitsuse tasandil lastekaitse
valdkonna õigusaktid ettevalmistamine.
 
Nõuded kandidaadile
Töökogemus samal ametialal vähemalt 2 aastat.
Rakenduskõrgharidus (sotsiaaltöö ja nõustamine).
Nõutud keeled: eesti keel kõnes C1 - väga hea, kirjas C1 - väga hea; vene keel kõnes C1 -
väga hea, kirjas C1 - väga hea.
Kõrgharidus sotsiaaltöö valdkonnas (hiljemalt kahe aasta möödumisel alates
lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest kohustus omandada sotsiaaltöötaja kutse
spetsialiseerumisega lastekaitsele); Vastab avaliku teenistuse seaduses ja lastekaitseseaduses
sätestatud nõuetele; Asjaajamise aluste tundmine; Kohaliku omavalitsuse korralduse tundmine;
Valdkonda reguleerivate õigusaktide ning dokumentide vorminõuete põhjalik tundmine; Väga
hea suhtlemisoskus ja valmidus meeskonnatööks; Iseseisvus ja analüüsivõime; Kõrge stressija
pingetaluvus, võime töötada pingeolukordades; Arvuti kasutamise oskus (STAR- programmi
tundmine).
.
Omalt poolt pakume
Professionaalset ja sõbralikku kollektiivi; Huvitavat ja mitmekesist tööd ning võimalust ennast
täiendada ja teostada.
Asukoht: Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Kesk tn 27.
Vabade töökohtade arv: 1
Tööaeg: täistööaeg.
Töösuhte kestvus: tähtajatu
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
 
Kandideerimise info
Kandideerimiseks vajalikud lisadokumendid: Haridust tõendava dokumendi koopiad Väljavõte
karistusregistrist
Kandideerimise tähtaeg: 29.01.2018
Vajalikud dokumendid: CV, motivatsioonikiri
Kontakt: Tatjana Bolšakova, osakonna juhataja, e-mail: bolsakova@sillamae.ee
Kandideerimiskeskkonna link: Dokumendid esitada hiljemalt 29. jaanuariks 2018. e-postiga