Sillamäe linnavalitsuse ja hallatavate asutuste tööpakkumised

« Tagasi

Sillamäe Linnavalitsus kuulutab avaliku konkursi keskkonnaspetsialisti ametikohale

Sillamäe Linnavalitsus kuulutab avaliku konkursi

keskkonnaspetsialisti ametikohale

ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks (kuni lapsehoolduspuhkuse lõpuni)

Tööülesanded:

 • Sillamäe linna keskkonnaalase tegevuse planeerimine;
 • Linna jäätmekava koostamise, läbivaatamise ja ellurakendamise korraldamine;
 • Jäätmekäitluse korraldamine ja jäätmekäitlusalase töö koordineerimine;
 • Keskkonnaalase tegevuse ja omavalitsusliku keskkonnajärelevalve teostamine;
 • Keskkonnaalase aruandluse pidamine;
 • Keskkonnaalases seadusandluses ettenähtud juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt esitatud lubade taotluste läbivaatamine, analüüsimine ja arvamuse ettevalmistamine.

Täpsemalt saab keskkonnaspetsialisti ametijuhendiga tutvuda Sillamäe linna kodulehel: http://www.sillamae.ee/documents/1122926/1850905/Keskkonnaspetsialisti+ametijuhend.doc/b9d54d57-efa5-486a-b467-25133492232f

Nõuded kandidaadile:

 • asjaajamise aluste tundmine;
 • kohaliku omavalitsuse korralduse tundmine;
 • õigusliku regulatsiooni tundmine haldusmenetluse, keskkonnakaitse ja keskkonnajärelevalve osas;
 • on erialane kõrgharidus ja vähemalt 3-aastane töökogemus ametikoha valdkonnas;
 • arvuti kasutamise oskus;
 • esitlustehnika kasutamise oskus;
 • oskus lugeda ehituslikke projekte, geoloogilisi läbilõikeid, katastri-, geograafilisi ja temaatilisi kaarte;
 • väga heal tasemel eesti keele (C1) ja heal tasemel vene ja inglise keele (B2) oskust.

 Ametikohale kandideerijal palume esitada järgmised dokumendid:

 • motiveeritud avaldus (lisada palgasoov);
 • elulookirjeldus (CV);
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid palume saata hiljemalt 19. septembriks 2018.a. Sillamäe Linnavalitsuse e-posti aadressile linnavalitsus@sillamae.ee