Sillamäe linnavalitsuse ja hallatavate asutuste tööpakkumised

« Tagasi

Sillamäe Linnavalitsus kuulutab avaliku konkursi arenguosakonna arenguspetsialisti töökohale

KONKURSS  23.08.2018 – 07.09.2018

Tööaeg ja tööliik: täiskohaga

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Haridus ja kvalifikatsioon

 • kõrgharidus (soovitavalt erialane);
 • tööks vajalike õigusaktide ja asjaajamiskorra aluste tundmine;
 • hea pingetaluvus, avatus, kohusetundlikkus ja initsiatiivikus;
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas, vene keele oskus kõnes ja kirjas, inglise keele oskus kõnes ja kirjas.
 • kasuks tuleb varasem töökogemus avalikus sektoris;

Sobiv kandidaat

 • oskab planeerida tööprotsessi ja koordineerida projektimeeskonna tööd;
 • tunneb kohaliku omavalitsuse infosüsteemi, teab infotehnoloogia rakendamise üldpõhimõtteid ja kasutamisvõimalusi töökohast lähtuvalt;
 • omab töökohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitlemise oskust;
 • oskab korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel ja suhelda avalikkusega.

Töövaldkonnad

Arenguspetsialisti ülesannete hulka kuulub linna arengu terviklik ja erinevaid osapooli kaasav planeerimine, finantseerimisvõimaluste otsimine ning linna esindamine rahvusvahelistes projektides ja organisatsioonides.

 

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

 • elulookirjeldus (CV);
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • motivatsioonikiri (maksimaalselt 1 lehekülg, lisada palgasoov)
Dokumendid saata hiljemalt 07.09.2018 e-posti aadressile: linnavalitsus@sillamae.ee

Arenguspetsialisti tööülesannete kirjeldus on leitav veebilehelt siit

Tekkinud küsimustega pöörduda: stepanov@sillamae.ee