Sillamäe Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste tööpakkumised

« Назад

Sillamäe Linnavalitsus otsib LINNAMAJANDUSE SPETSIALISTi

Sillamäe Linnavalitsus otsib oma meeskonda LINNAMAJANDUSE SPETSIALISTi, kelle ülesandeks on linna teede ja tänavate korrashoid ja liikluse planeerimine. Kandideerimise tähtaeg on 20.12.2018.

LINNAMAJANDUSE SPETSIALIST töökohale konkurss 06.12.-20.12.2018

Tööülesanded

 1. Planeerib ja korraldab linna tänavate, teede ning treppide remonttöid;
 2. Korraldab linna tänavate ja teede märgistamistöid ning liiklusmärkide paigaldamist;
 3. Korraldab teeregistri andmete kogumise, töötlemise, väljastamise ja säilitamise.
 4. Korrigeerib linna liikluskorralduse skeemi (teede ja tänavate märgistamine ning liiklusmärkide paigaldamine);
 5. Kontrollib ja korraldab linna ühistranspordi tööd vastavalt ühistranspordiseadusele.
 6. Korraldab hulkuvate loomade püüdmist vastavalt "Koerte ja kasside pidamise eeskirjale".
 7. Korraldab päästetööd  suplusaladel.
 8. Korraldab veekvaliteedi uurimist suplusaladel.
 9. Valmistab ette riigihanke alusdokumendid vastavalt riigihangete seadusele linna tänavate ja teede remonditööde ning linna ühistranspordi teenuste osutaja leidmiseks.
 10. Koostab ja vormistab konkursi võitjatega lepingute eelnõud.

 

Täpselt saab linnamajanduse spetsialisti ametijuhendiga tutvuda Sillamäe linna kodulehega:

http://www.sillamae.ee/documents/1122926/1850905/Linnamajanduse+spetsialist2.doc/e12d1c11-425c-457d-8fbd-6b9ff8d24618

 

 

Nõuded kandidaadile:

 • asjaajamise aluste tundmine;
 • kohaliku omavalitsuse korralduse tundmine;
 • õigusliku regulatsiooni tundmine tegevusala osas (ehitusseadustik, liiklusseadus, ühistranspordiseadus, riigihangete seadus ja muud);
 • on erialane kõrgharidus (teedeehitus haridus ja soovitav majanduslik) ja vähemalt
  3-aastane töökogemus ametikoha valdkonnas;
 • arvuti kasutamise oskus;
 • esitlustehnika kasutamise oskus;
 • väga heal tasemel eesti keele ja heal tasemel vene keele oskust.

Töökohale kandideerijal palume esitada järgmised dokumendid:

 • motiveeritud avaldus (lisada palgasoov);
 • elulookirjeldus (CV);
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid palume saata hiljemalt  20 detsembriks 2018.a. Sillamäe Linnavalitsuse e-posti aadressile linnavalitsus@sillamae.ee märksõnaga "Linnamajanduse spetsialist"