Teenistujate koosseis

Struktuurüksuse ja ametikoha või töökoha nimetus

Kategooria

Teenistus-kohtade liigitus

Ametikohtade ja töökohtade arv ja koormus

Linnakantselei

 

 

 

Linnasekretär

linnasekretär

ametikoht

1

Õigusnõunik 

nõunik

ametikoht

1

Volikogu nõunik

nõunik

töökoht

1

Infotehnoloogia peaspetsialist

spetsialist

töökoht

1

Infospetsialist

spetsialist

töökoht

1

Spetsialist

spetsialist

ametikoht

2

Asjaajamise peaspetsialist

spetsialist

töökoht

1

Linnakantselei sekretär-referent

spetsialist

töökoht

1

Videospetsialist

abiteenistuja

töökoht

1

Rahandusosakond

 

 

Eelarve peaspetsialist

spetsialist

töökoht

1

Pearaamatupidaja

spetsialist 

töökoht

1

 

Ehitus- ja maakorralduse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

juhataja

ametikoht

1

Ehitusjärelevalve insener

spetsialist

ametikoht

1

Vanemmaakorraldaja

 

spetsialist

ametikoht

1

Ehitusspetsialist

spetsialist

töökoht

1

Linnamajanduse osakond

 

 

Osakonna juhataja

juhataja

ametikoht

1

Linnamajanduse spetsialist

spetsialist

töökoht

2

Linnavara spetsialist

spetsialist

töökoht

1

Heakorraspetsialist

spetsialist

töökoht

1

Autojuht     

abiteenistuja

töökoht

2

Majahooldaja

abiteenistuja

töökoht

1

Koristaja

abiteenistuja

töökoht

2

Administraator

abiteenistuja

töökoht

1

Valvur-koristaja

abiteenistuja

töökoht

2,5

Kojamees

abiteenistuja

töökoht

0,5

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

Osakonna juhataja

juhataja

ametikoht

1

Peaspetsialist

spetsialist

ametikoht

1

Spetsialist

spetsialist

ametikoht

4

 

Haridus- ja kultuuriosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

juhataja

ametikoht

1

Peaspetsialist

spetsialist

töökoht

3

 

Arenguosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

juhataja

ametikoht

1

Spetsialist

spetsialist

töökoht

1

Peaarhitekt-linnaplaneerija

spetsialist

ametikoht

1

Arenguspetsialist

spetsialist

töökoht

1

Projektijuhtimise ja

arhitektuurispetsialist

spetsialist

ametikoht

1

 

Muud ametnikud

 

 

Sisekontrolli peaspetsialist

spetsialist

ametikoht

1

Peaökoloog

spetsialist

ametikoht

1

Järelevalve inspektor

spetsialist

ametikoht

1

Kokku linnavalitsus

 

49

 

Märkused:
1. Avaliku teenistuse seaduse § 2 lõike 3 punkti 10 järgi ei kohaldata avaliku teenistuse seadust linnavalitsuse liikmetele, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Et avaliku teenistuse seaduse § 8 lõike 1 järgi nähakse ametiasutuse koosseisus teenistuskohana ette ameti- või töökohad, kuid linnavalitsuse liikmed ei ole teenistujad avaliku teenistuse seaduse alusel, ei ole teenistuskohtade koosseisus ette nähtud linnapead, kolme aselinnapead ja linnavalitsuse liiget.
2. Linnapea vahetusse alluvusse kuuluvad: aselinnapead, linnasekretär, arenguosakonna juhataja, sisekontrolli peaspetsialist.
3. Rahandusosakonda juhib vahetult rahandust kureeriv aselinnapea.
4. Linnamajandust kureerivale aselinnapeale alluvad vahetult: ehitus- ja maakorralduse osakond, linnamajanduse osakond, peaökoloog ja järelevalve inspektor.
5. Sotsiaalhoolekannet, haridust ja kultuuri kureerivale aselinnapeale alluvad vahetult: sotsiaalhoolekande osakond, haridus- ja kultuuriosakond.
6. Linnakantseleid juhib linnasekretär.