Seoses käimasoleva haldusreformiga ja asjaoluga, et Sillamäe linn peab ette valmistama arvamuse, valmis linna kodulehel eraldi rubriik, kus kajastatakse haldusreformiga seotud tegevusi ja kuhu kogutakse haldusreformiga seotud materjale.

« Назад

ELANIKE KÜSITLUS (sh E-küsitluse aadress)

Tuletame Teile meelde, et Sillamäe Linnavalitsus selgitab välja elanike arvamuse. Küsitluslehele kantakse küsimus:

Kas Te toetate Vaivara valla, Narva-Jõesuu ja Sillamäe linna, samuti Kohtla-Järve Viivikonna linnaosa (Viivikonna ja Sirgala) ühinemist uueks omavalitsusüksuseks nimetusega Vaivara vald?"

Spordikompleksi Kalev (aadress Kesk 30 Sillamäe) küsitluspunkt on avatud:

23. aprillil 2017.aasta - 10.00 kuni 18.00

24. aprillil 2017. aasta - 12.00 kuni 20.00.

 Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud elukoha andmetel elab püsivalt asjaomase kohaliku omavalitsuse üksuse maa-alal.

Oma arvamust saab avaldada internetis 23. aprillil 2017 kella 00.01 kuni 20.00. Elektroonilises küsitluses osalemiseks on vaja ennast identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID-ga valimissüsteemi veebikeskkonnas. Kui küsitletav on oma arvamust avaldanud elektrooniliselt ning käinud ka küsitluspunktis, siis arvesse läheb küsitluspunktis antud arvamus, elektrooniline vastus tühistatakse. 

E-hääletuse link: https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=14391