Seoses käimasoleva haldusreformiga ja asjaoluga, et Sillamäe linn peab ette valmistama arvamuse, valmis linna kodulehel eraldi rubriik, kus kajastatakse haldusreformiga seotud tegevusi ja kuhu kogutakse haldusreformiga seotud materjale.

« Назад

RAHVAKÜSITLUSE TULEMUSED: 84,4% SILLAMÄE ELANIKEST ON ÜHINEMISE VASTU

23. ja 24. aprillil Sillamäe linnas toimunud rahvaküsitluse käigus selgus, et 84,4% Sillamäe elanikest ei soovi ühineda Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linnaga.
Kahe päeva jooksul osales küsitluses 1501 inimest, mis on 12,7% hääleõigusega inimeste arvust. Ühinemise poolt vastas 233 inimest, ning vastu oli 1260 inimest. 8 küsitlussedelit tunnistati kehtetuks.
Sillamäe Linnavolikogu teeb oma lõpliku arvamuse Vabariigi Valitusele 15. maiks 2017.a. Rahvaküsitluse tulemus on oluline ja mõjuv argument Sillamäe Linnavolikogule oma lõpliku arvamuse väljendamiseks.