Busside sõiduplaanid

 

Linna bussiliini nr 34 aastaringne liikumisgraafik alates 1.10.2017.a

Sillamäe linnas registreeritud elanikele on alates 1.01.2017 bussisõit tasuta isikustatud elektroonilise sõidukaardi näitamise korral.

Lisainfo: www.sillamae.ee/et/uhiskaart

TÖÖPÄEVAD

NPM Silmeti juurest

J. Gagarini tänavalt

-

5:30

6:05

6:20

6:45 (reis kuni Kannuka koolini Geoloogia tn.)

7:00 (reis Kannuka koolilt Geoloogia tn.)

7:15 (reis kuni Kannuka koolini Geoloogia tn.)

7:15 (  reis Kannuka koolilt AS Norwes Metall tehaseni peatusega Artekno Eesti OÜ juures)

7:45  ( reis kuni Kannuka koolini Geoloogia tn.)

7:30 (reis Kannuka koolilt Geoloogia tn.)

8:25 (reis Artekno Eesti OÜ peatuselt  kuni Kannuka koolini)

8:55 (reis Kannuka koolilt Geoloogia tn.)

9:45 ( reis „Maxima" kaupluseni )

10:55 ( reis „Maxima" kaupluselt)

12:35

13:10

13:50 (reis kuni Kannuka koolini Geoloogia tn.)

14:30 (reis Kannuka koolilt Geoloogia tn)

14:50 (reis kuni Kannuka koolini Geoloogia tn.)

15:20 (reis Kannuka koolilt Geoloogia tn Artekno Eesti OÜ-ni)

16:20 (Artekno Eesti OÜ peatuselt 16.25 NPM Silmet OÜ  kuni Kannuka koolini )

16:45 (reis Kannuka koolilt Geoloogia tn)

17:10 (AS Norwes Metall-ilt peatusega AS Silsteve)

17:30

18:20

18:40

19:05

19:30

20:15

-

00:25 (reis OÜ Artekno Eesti juurest  Kannuka koolini )

23:20 (reis Kannuka koolilt Geoloogia tn Artekno Eesti OÜ-ni)

 

PUHKEPÄEVAD

NPM Silmeti juurest                      

J. Gagarini tänavalt

 

7:20 © (reis Kannuka koolilt Geoloogia tn. Artekno Eesti OÜ-ni)

8:25 © (reis OÜ Artekno Eesti juurest  Kannuka koolini )

7:20 B ( reis Kannuka koolilt NPM Silmet OÜ peatuseni)

8:30 B (NPM Silmet OÜ juurest)

8:55 ( reis Kannuka koolilt Geoloogia tn. )

9:45 ( reis „Maxima" kaupluseni)

10:55 ( reis „Maxima" kaupluselt

11:30

12:30

15:05 (reis kuni Kannuka koolini Geoloogia tn)

15:20 (reis Kannuka koolilt Geoloogia tn)

16:25 (reis kuni Kannuka koolini Geoloogia tn.)

16:55 (reis Kannuka koolilt Geoloogia tn)

17:15

17:30

18:20

-

00:30 (reis kuni Kannuka koolini Geoloogia tn)

23:20 (reis Kannuka koolilt Geoloogia tn)

 

Sillamäe linnas registreeritud elanikele on alates 1.01.2017 bussisõit tasuta isikustatud elektroonilise sõidukaardi näitamise korral.

Sõidupileti hind (kui ei ole Sillamäe linna elanik)

  • ühekordne sõidupilet 0,45 eurot;
  • kuupileti maksumus ei tohi ületada 16,00 eurot.

Sõidusoodustused

  1. Linnasisese avaliku bussiliiniveo sõidusoodustused sügava puudega isiku saatjale, puudega lapse saatjale, raske puudega isikule, pensionärile:
  • ühekordne sõidupilet 0,25 eurot;
  • kuupileti maksumus ei tohi ületada 8,30 eurot.
  1. Üle 70 aasta vanusel isikul ning päevases õppes põhi-, üldkesk- või kutseharidust omandaval õpilasel on õigus sõita linnasisesel avalikul bussiliinil tasuta.
  2. Sõidusoodustusi võimaldatakse õigust tõendava dokumendi esitamisel.

 

 

Bussipeatused