Linnavolikogu komisjonid

« Tagasi

Revisjonikomisjon

Valdkonnad: kontrollib linnavalitsuse tegevuse vastavust linnavolikogu määrustele ja otsustele; ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste raamatupidamise õigsust ja linna vara kasutamise sihipärasust; tulude tähtaegset sissenõudmist ja arvelevõtmist ning kulude vastavust linna eelarvele; linna poolt sõlmitud lepingute täitmist; linnavalitsuse ja asutuste tegevuse seaduslikkust ning otstarbekust.

 

Komisjoni esimees: Andrei Žoga

Komisjoni aseesimees: Valeri Abramovitš

Koosseis:

Andrei Žoga, Valeri Abramovitš, Mihhail Sokolov, Irina Turbina.