Keskkonnamõju hindamised

« Tagasi

Sillamäe jäätmejaama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

  • Teade

Lähtudes "Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse" §37 lõigete 1, 2, 3 ja Sillamäe Linnavolikogu otsusega nr.203 28.juuni 2005.a. kinnitatud lähteülesandest "Sillamäe Tööstuse 12 detailplaneering" ning AS Kommunaalprojektiga sõlmitud lepingust nr. 84 14.10.2005.a. "Sillamäe jäätmejaama detailplaneering ja strateegilise keskkonnamõju hindamine" on algatatud strateegilise keskkonnamõju hindamine Sillamäe jäätmejaama detailplaneeringule.

Strateegilise planeerimisdokumentatsiooni koostaja ja straeegilise keskkonnamõju hindaja  on AS Kommunaalprojekt..

Strateegilise keskkonnamõju hindamise järelvalvaja on Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

Sillamäe Linnavalitsus on kavandanud jäätmejaama ja sellega võimalikult seonduva kompostimisväljaku rajamise linna tööstuspiirkonda. Detailplaneeringu eesmärk on maa-ala ehitusõiguse määramine jäätmejaama ehituseks.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek toimub 08. novembrist 22. novembrini 2005.a. Sillamäe Linnavalitsuse (Sillamäe, Kesk 27, tuba 110) tööpäevadel kella 9.00-16.30 (kontaktisik Vladimir Mirotvortsev, tel 392 5731) ja AS Kommunaalprojektis (Tallinn Mustamäe tee 8 keskkonnaosakonnas) tööpäevadel  kell 9.00 – 16.00 (kontaktisik Hans Toomel tel 6115838).

Ettepanekud, vastuväited ja küsimused saata avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult aadressil AS Kommunaalprojekt Mustamäe tee 8 ,  10621 Tallinn.

Programmi avalik arutelu toimub 22. novembril 2005.a. kell 13.00 Sillamäe Linnavalitsuse saalis aadressil Kesk 27, Sillamäe.

 

  • Teade 2

AS Kommunaalprojekt teatab, et lähtudes planeerimisseadusest ja "Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse" §37 lõigetest   1, 2, 3 ja § 41 ning Sillamäe Linnavolikogu otsusega nr.203 28.juuni 2005.a. kinnitatud lähteülesandest "Sillamäe Tööstuse 12 detailplaneering" ning AS Kommunaalprojektiga sõlmitud lepingust nr. 84 14.10.2005.a. "Sillamäe jäätmejaama detailplaneering ja strateegilise keskkonnamõju hindamine" on AS Kommunaalprojekti poolt koostatud Sillamäe Jäätmejaama detailplaneeringu dokumendatsioon ja strateegilise keskkonnamõju hindamise aruanne.

Strateegilise keskkonnamõju hindamise järelvalvaja on Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

Sillamäe Linnavalitsus on kavandanud jäätmejaama ja sellega võimalikult seonduva kompostimisväljaku rajamise linna tööstuspiirkonda. Detailplaneeringu eesmärk on maa-ala ehitusõiguse määramine Jäätmejaama ehituseks.

Sillamäe Jäätmejaama detailplaneeringu ja strateegilise keskkonnamõju hindamise aruande avalik väljapanek toimub 06.veebruarist 27.veebruarini 2006.a.. Sillamäe Linnavalitsuses (Sillamäe, Kesk 27, tuba 110) tööpäevadel kella 9.00-16.30 (kontaktisik Vladimir Mirotvortsev, tel 392 5731) ja AS Kommunaalprojektis (Tallinn Mustamäe tee 8) tööpäevadel  kella 9.00 – 15.00 (kontaktisikud Anu Rekkaro – detailplaneering, tel.6115828 ja  Hans Toomel – keskkonnmõju hindamine tel. 6115838).

Ettepanekud, vastuväited ja küsimused saata avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult aadressil AS Kommunaalprojekt Mustamäe tee 8,  10621 Tallinn.

Aruande avalik arutelu toimub 27. veebruaril 2006.a. kell 13.00 Sillamäe Linnavalitsuse saalis aadressil Kesk 27, Sillamäe.