Keskkonnamõju hindamised

« Tagasi

Keskkonnamõju hindamine naftasaaduste rafineerimise tehase rajamiseks OÜ Jukonoil

Keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamine

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et 10. veebruaril 2015.a esitas Jukonoil OÜ „Sillamäe naftasaaduste rafineerimise tehase projekteerimistingimuste taotluse keskkonnamõju hindamise aruande". Keskkonnamõju hindamine naftasaaduste rafineerimise tehase rajamiseks algatati Sillamäe Linnavalitsus 23. jaanuari 2014 korraldusega nr 29-k.

Arendaja on Jokunoil OÜ (Laeva 2, 10111 TallinnNarva mnt 13, 10151 Tallinn), kontaktisik Juri Tsalei, juhatuse liige, tel: 6488 192, e-post: jukonoil@gmail.com

Otsustaja on Sillamäe Linnavalitsus (Kesk 27, 40231 Sillamäe), kontaktisik Tõnis Kalberg (tonis.kalberg@sillamae.ee, tel 39 25 700).

Kavandatava tegevuse lühikirjeldus ja eesmärgid: Jukonoil OÜ kavatseb rajada naftasaaduste rafineerimise tehase, mille töötlemismahuks on planeeritud 2,4 miljonit tonni toornaftat aastas. Lisaks on põhitoorained gaasikondensaat ja vesinik. Tehas kavatsetakse rajada Sillamäe sadama tootmisterritooriumile. Tegevust kavandatakse eelkõige aadressidel Kesk tn 2, Kesk 2d, Ehitajate 1d, Ehitajate 1e, Ehitajate 1g.

Tehase territooriumi suuruseks on vajalik maa ala 60 – 65 ha. Tehas hakkab tootma järgmiseid naftasaaduseid (aastas):

-              diiselkütus vastavalt Euro5 standardile (EN 590) koguses umbes 635 000 t;

-              lennukikütus Jet A-1 koguses kuni 590 000 t;

-              bensiin vastavalt Euro5 standardile (EN 228) koguses umbes 750 000 t;

-              LPG koguses kuni 65 000 t;

-              naftagaas 76 000 t;

-              väävel koguses kuni 12 000 t;

-              punkerikütus väävlisisaldusega kuni 0,1% koguses 120 000 t

-              rasked kütteõlid 162 000 t.

Keskkonnamõju hindamise aruuande avalik väljapanek toimub 23. veebruarist 2015.a 8.märtsini 2015.a Sillamäe Linnavalitsuses (Kesk 27, Sillamäe) tööpäevadel kella 9.00-16.30 (kontaktisik Tõnis Kalberg, tel 39 25 700), OÜ E-Konsult (Värvi 5/Laki 12, Tallinn) tööpäevadel kella 9.00-16.30 (kontaktisik Lembit Linnupõld, tel 664 6730, admin@ekonsult.ee) ja Sillamäe Linna Keskraamatukogu (Kalda 12, Sillamäe) ruumides raamatukogu lahtioleku ajal ja Sillamäe linna kodulehel http://sillamae.ee/.

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab aruande kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult aadressil: Sillamäe Linnavalitsusele (Sillamäe Kesk 27, linnavalitsus@sillamae.ee, OÜ E-Konsult (Värvi 5/Laki 12, Tallinn, adminaide.kaar@ekonsult.ee ).

KMH aruande avalik arutelu toimub 10. märtsil 2015.a kell 14.00 Sillamäel Kesk tn 24 (Sillamäe Kultuurikeskus).