Jäätmemajandus

Lugupeetud linna elanikud,

Täname pakendikonteineripargi kasutamise eest. Teatame, et aadressil Geoloogia/Kooli tn ristmikul asuv pakendikonteiner on suunatud remondi kuni 15.01.20120.a. Lähim pakendikonteiner asub aadressil Gagarini 35.

Vabandame tekitatud ebamugavuste pärast.

Konteinerite asukohad 

 

 

 

Teenustasu elanikelt kogutavate jäätmete käitlemise eest 4,99 eurot ühe inimese kohta kuus (sh käibemaks)

 

INFORMATSIOON JÄÄTMEMAJA UUES ASUKOHTAST

Jäätmemaja UUS ASUKOHT on Sõtke tn ja L. Tolstoi tn ristmiku parkimisplatsil. Vaata lähemalt asukohakaardilt!

 

JÄÄTMEMAJA TÖÖGRAAFIK

   Iga päev 10.00 – 18.00

I Jäätmemaja võtab vastu linnelanikelt:

-          Puhast vee ning toidu metall- ja plastpakendit.

-          Puhast  vee ning toidu klaaspakendit ja Tetra pakendit.

-          Puhast paberit ja kartongi.

-          Väikseid ehitusjäätmeid peale korterite remonti kottides üldmahus kuni 100 liitrit.

-          Suurjäätmeid, puitu, plastikut, mööblit.

-          Olmejäätmeid kottides.

II Informatsioon korteriomanikele:

1. Jäätmemajas võetakse vastu väikest ehitusprügi (s.t. väikesi jäätmeid, mis olid tekkinud seoses korteri remondi- ja ehitustöödega) kottides üldmahuga kuni 100 liitrit.

1.1. Suurjäätmed (vanamööbel, vaibad, santehnika jm) veab välja linnas jäätmeveoga tegutsev firma eelneval kokkuleppel. (tel. 52 92 649)

1.2. Kodumajapidamises tekkinud ehitusjäätmed tuleb viia jäätmemajja, mis asub aadressil L.Tolstoi-Sõtke tn ristmiku parklas. Jäätmemajas võetakse jäätmed vastu Sillamäe linna elanikelt.

Jäätmete omanik võib jäätmed välja viia iseseisvalt Uikala prügilasse. (tel.33 27 911)

2. Jäätmemaja võtab vastu mööblit lahtivõetuna.

3. Jäätmemaja vana eterniiti ja klaasi vastu ei võta (seda tuleb üle anda linnas jäätmeveoga tegutsevale firmale või viia välja iseseisvalt Uikala prügilasse)

 

Ohtlikud jäätmed ja elektritarbed on vajalik üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Tolstoi/Sõtke ristmiku parkla, tel. 58 001 170; 58 044 424)

 

 

Sillamäe linna jäätmevaldajate registri pidamise kord