Linnavalitsuse istungid 2013. aastal

30.12.2013     - Algatati riigihanke hankemenetlus linna territooriumi hooldamiseks ja puhastamiseks perioodil 01.03.2014.a kuni 28.02.2017.a.   - Otsustati...

Ülevaade linnavalitsuse istungist

30.12.2013     - Algatati riigihanke hankemenetlus linna territooriumi hooldamiseks ja puhastamiseks perioodil 01.03.2014.a kuni 28.02.2017.a.   - Otsustati...

19.12.2013     Istungitel kiideti heaks volikogu määruste ja otsuste eelnõud ning suunati need vastuvõtmiseks volikogule.   - Algatati riigihanke hankemenetlus...

Ülevaade linnavalitsuse istungist

19.12.2013     Istungitel kiideti heaks volikogu määruste ja otsuste eelnõud ning suunati need vastuvõtmiseks volikogule.   - Algatati riigihanke hankemenetlus...

05.12.2013     - Istungil kiideti heaks Sillamäe 2014. aasta eelarve eelnõu ning suunati see edasiseks menetlemiseks volikogule.   - Kinnitati linnavalitsuse...

Ülevaade linnavalitsuse istungist

05.12.2013     - Istungil kiideti heaks Sillamäe 2014. aasta eelarve eelnõu ning suunati see edasiseks menetlemiseks volikogule.   - Kinnitati linnavalitsuse...

28.11.2013     - Otsustati sõlmida Osaühinguga ESTAMET leping Mere pst täiendavate tööde teostamiseks, mis tekkisid teekkatte rekonstrueerimistööde käigus. Lepingu maksumus...

Ülevaade linnavalitsuse istungist

28.11.2013     - Otsustati sõlmida Osaühinguga ESTAMET leping Mere pst täiendavate tööde teostamiseks, mis tekkisid teekkatte rekonstrueerimistööde käigus. Lepingu maksumus...

21.11.2013     - Riigihankes Kannuka Kooli hoone välisuste vahetuseks tunnistati edukaks OÜ AKNAMEISTER pakkumus. Lepingu maksumus - 24 633 eurot.   -...

Ülevaade linnavalitsuse istungist

21.11.2013     - Riigihankes Kannuka Kooli hoone välisuste vahetuseks tunnistati edukaks OÜ AKNAMEISTER pakkumus. Lepingu maksumus - 24 633 eurot.   -...

08.11.2013     - Riigihankes Mere pst trepi äravoolurenni remondiks tunnistati edukaks OÜ TEKTONIKA pakkumus maksumusega 770 eurot.   - Otsustati korraldada...

Ülevaade linnavalitsuse istungist

08.11.2013     - Riigihankes Mere pst trepi äravoolurenni remondiks tunnistati edukaks OÜ TEKTONIKA pakkumus maksumusega 770 eurot.   - Otsustati korraldada...

01.11.2013     - Koerte- ja prügiurnide ostmise ja paigaldamise riigihankes tunnistati edukaks Osaühingu Vivocard Plus pakkumus maksumusega  4 188 eurot.   ...

Ülevaade linnavalitsuse istungist

01.11.2013     - Koerte- ja prügiurnide ostmise ja paigaldamise riigihankes tunnistati edukaks Osaühingu Vivocard Plus pakkumus maksumusega  4 188 eurot.   ...

24.10.2013     - Heakorrastusega seotud remonditööde riigihankes tunnistati võitjaks OÜ SillaHill. Lepingu maksumus – 1 043 eurot.   - Riigihankes Gagarini tn...

Ülevaade linnavalitsuse istungitest

24.10.2013     - Heakorrastusega seotud remonditööde riigihankes tunnistati võitjaks OÜ SillaHill. Lepingu maksumus – 1 043 eurot.   - Riigihankes Gagarini tn...

11.10.2013     - Riigihankes Sillamäe territooriumil kulgeva Tallinn-Narva maanteelõigu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu koostamiseks tunnistati edukaks OÜ ARTES...

Ülevaade linnavalitsuse istungitest

11.10.2013     - Riigihankes Sillamäe territooriumil kulgeva Tallinn-Narva maanteelõigu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu koostamiseks tunnistati edukaks OÜ ARTES...

27.09.2013     - Linnavalitsus avaldas oma arvamuse linnamajanduskomisjoni poolt esitatud ettepanekute kohta, mida komisjon oli esitanud linna arengukava 2013-2020 eelnõu...

Ülevaade linnavalitsuse istungitest

27.09.2013     - Linnavalitsus avaldas oma arvamuse linnamajanduskomisjoni poolt esitatud ettepanekute kohta, mida komisjon oli esitanud linna arengukava 2013-2020 eelnõu...

12.09.2013     - Moodustati kolm valimisjaoskonda kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste korraldamiseks. Valimisjaoskondade asukohtadeks on Sillamäe Kultuurikeskus,...

Ülevaade linnavalitsuse istungitest

12.09.2013     - Moodustati kolm valimisjaoskonda kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste korraldamiseks. Valimisjaoskondade asukohtadeks on Sillamäe Kultuurikeskus,...

  Eelmisel nädalal toimunud istungil võttis linnavalitsus vastu järgmised otsused:   - Otsustati avalikustada linna veebilehel ja linnakantseleis Sillamäe linna arengukava 2013...

Sillamäe Linnavalitsuse istung 5. juulil

  Eelmisel nädalal toimunud istungil võttis linnavalitsus vastu järgmised otsused:   - Otsustati avalikustada linna veebilehel ja linnakantseleis Sillamäe linna arengukava 2013...

  27. juunil toimunud linnavalitsuse istungil oli arutusel üle 20 küsimuse.   - Otsustati korraldada riigihanked: * Kannuka Kooli söökla ja köögiploki renoveerimiseks (I...

Sillamäe Linnavalitsuse istung 27. juunil

  27. juunil toimunud linnavalitsuse istungil oli arutusel üle 20 küsimuse.   - Otsustati korraldada riigihanked: * Kannuka Kooli söökla ja köögiploki renoveerimiseks (I...

01.07.2013     20. juunil toimunud istungil oli arutusel ligi 20 küsimust.   - Riigihankes „Elanikkonnalt ohtlike jäätmete kogumine Sillamäe linnas" tunnistati...

Sillamäe Linnavalitsuse istung 20. juunil

01.07.2013     20. juunil toimunud istungil oli arutusel ligi 20 küsimust.   - Riigihankes „Elanikkonnalt ohtlike jäätmete kogumine Sillamäe linnas" tunnistati...

20.06.2013     Linnavalitsus kiitis heaks Sillamäe linna lisaeelarve ning suunas ta edasiseks menetlemiseks volikogule. Teistes küsimustes võeti vastu otsused.   ...

Sillamäe Linnavalitsuse istung 13. juunil

20.06.2013     Linnavalitsus kiitis heaks Sillamäe linna lisaeelarve ning suunas ta edasiseks menetlemiseks volikogule. Teistes küsimustes võeti vastu otsused.   ...

  Linnavalitsus kiitis heaks ning esitas volikogule vastuvõtmiseks Sillamäe linna arengukava 2013 – 2020 eelnõu. Teistes küsimustes võttis linnavalitsus vastu järgmised otsused:   ...

Sillamäe Linnavalitsuse istung 6. juunil

  Linnavalitsus kiitis heaks ning esitas volikogule vastuvõtmiseks Sillamäe linna arengukava 2013 – 2020 eelnõu. Teistes küsimustes võttis linnavalitsus vastu järgmised otsused:   ...

06.06.2013     - Kiideti heaks Sillamäe Eesti Põhikooli, Vanalinna ja Kannuka kooli arengukavade täitmise aruanded.   - Riigihankes„Välisjaotuskilpide ja nende...

Ülevaade Sillamäe Linnavalitsuse istungist 30. mail

06.06.2013     - Kiideti heaks Sillamäe Eesti Põhikooli, Vanalinna ja Kannuka kooli arengukavade täitmise aruanded.   - Riigihankes„Välisjaotuskilpide ja nende...

30.05.2013     Neljapäeval, 23. mail toimus järjekordne linnavalitsuse istung.   - Otsustati algatada riigihanke laenu võtmiseks. Eesmärk - linna...

Sillamäe Linnavalitsuse istung 23. mail

30.05.2013     Neljapäeval, 23. mail toimus järjekordne linnavalitsuse istung.   - Otsustati algatada riigihanke laenu võtmiseks. Eesmärk - linna...

16.05.2013     - Kinnitati Sillamäe Gümnaasiumi arengukava aastateks 2013-2015.   - Otsustati tunnistada Tallinna mnt 5, Lev Tolstoi tn 22a ja Lev Tolstoi tn...

Sillamäe Linnavalitsuse istung 9.mail

16.05.2013     - Kinnitati Sillamäe Gümnaasiumi arengukava aastateks 2013-2015.   - Otsustati tunnistada Tallinna mnt 5, Lev Tolstoi tn 22a ja Lev Tolstoi tn...

09.05.2013       Kahel istungil võttis linnavalitsus vastu järgmised otsused:   - Tunnistada riigihankes „Sillamäe Vanalinna Kooli aula renoveerimine...

Sillamäe Linnavalitsuse istungid 25. aprillil ja 3.mail

09.05.2013       Kahel istungil võttis linnavalitsus vastu järgmised otsused:   - Tunnistada riigihankes „Sillamäe Vanalinna Kooli aula renoveerimine...