« Tagasi

Kutse Linnavolikogu istungile 29. jaanuaril 2015.a

Sillamäe Linnavolikogu istung toimub 29. jaanuaril 2015.a kell 16.00 Sillamäe Linnavalitsuse saalis.

Päevakord:

1.      Sillamäe linna 2015.aasta eelarve vastuvõtmine

Lisa

Ettekandja: Tatjana Ivanova

Kaasettekandja: Andrei Žoga

2.      Maa munitsipaalomandisse andmise taotlemine ja lähiaadressi määramine – Kasesalu

Foto

Ettekandja: Aleksandr Kanev

3.      Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja linnapeale asjakohaste volituste andmine – Viru 5a

Foto , otsus nr 23

Ettekandja: Aleksandr Kanev

4.      Projekti „Sillamäe Kultuurikeskuse abihoone sokli ja sillutisriba renoveerimine" taotluse esitamine ja riigihanke korraldamiseks loa andmine

Ettekandja: Aleksandr Kanev

5.      Riigihanke korraldamiseks ja laenu võtmiseks loa andmine – kergliiklustee

Foto nr 1, nr 2, nr 3, maksumuse prognoos

Ettekandja: Aleksandr Kanev

6.      Hoonestusõiguse seadmine Tervise 17,

Foto

Ettekandja: Aleksandr Kanev

7.      Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord

Seletuskiri

Ettekandja: Eevi Paasmäe

8.      Aukodaniku nimetuse andmine

Ettekandja: Jelena Koršunova

9.      Jaoskonnakomisjoni moodustamine ja liikmete nimetamine

Ettekandja: Andrei Ionov

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.