« Tagasi

Sillamäe linnavalitsus ootab 1. novembriks 2020. a spordiorganisatsioonide taotlusi järgmise kalendriaasta toetuste taotlemiseks

Sillamäe linnavalitsus ootab 1. novembriks 2020. a spordiorganisatsioonide taotlusi järgmise kalendriaasta toetuste taotlemiseks.

Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) põhikiri (esmataotlejal; korduvtaotlejal muudatuste korral);
 2) põhikirja sätestatud alusel kinnitatud järgmise aasta tegevuskava;
 3) loetelu jooksva kalendriaasta võistlustest ja spordiüritustest, kus spordiorganisatsioon on osalenud ja plaanib osaleda, viited osaletud võistluste tulemustest ja võistlusprotokollidest;
 4) kalenderplaan järgmise aasta võistlustest ja spordiüritustest;
 5) treeningrühmade loetelu ja treeneri nimi, kes rühmaga tegeleb;
 6) spordiorganisatsiooni juhi kinnitatud liikmete nimekiri, mis on koostatud lapsevanema või hooldaja digitaalallkirjastatud nõusolekute alusel;
 7) spordiorganisatsiooni juhi allkirjastatud õiend, kus on andmed iga treeneri kehtiva kutsetunnistuse kohta (sh viited Eesti spordiregistri andmetele);
 8) treeningute läbiviimise kava, kus on märgitud treeningrühmade tase, treener(id), aeg ja koht.

Andekale sportlasele või meeskonnale toetuse taotluse aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse linnavalitsusele elektrooniliselt (linnavalitsus@sillamae.ee) jooksva aasta 1. detsembriks.

Sillamäe linna spordiorganisatsioonidele toetuse andmise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/408012019057

Taotlus spordiorganisatsiooni toetamiseks: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4080/1201/9057/Lisa%201.pdf

Lapsevanema või hooldaja kirjalik nõusolek: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4080/1201/9057/Lisa%202.pdf

Taotlus spordiorganisatsiooni andeka sportlase ning meeskondade toetamiseks: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4080/1201/9057/Lisa%203.pdf

Toetuse arvutamise ja spordiorganisatsioonile toetuse eraldamise juhend: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4080/1201/9057/Lisa%204.pdf

Andeka sportlase ja meeskondade toetamise juhend: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4080/1201/9057/Lisa_5.pdf

Punktide jaotamise alused: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4080/1201/9057/Lisa%206.pdf

 

Täiendav info: Jüri Link, juri.link@sillamae.ee, tel 3925735, 56985434. 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.