« Tagasi

LINNAVOLIKOGU OTSIB RAHVAKOHTUNIKKE

Sillamäe Linnavolikogu liikmed paluvad anda endast teada Sillamäe linna elanikel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks Viru Maakohtu juures järgnevaks neljaks aastaks.
Rahvakohtunikuks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Eestis ja kes oskab eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.
Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:
1) süüdi mõistetud kuriteo eest;
2) pankrotivõlgnik;
3) tervise tõttu sobimatu,
4) rahvastikuregistri andmetel elanud Sillamäel alla ühe aasta;
5) kohtu, prokuratuuri või politseiteenistuses;
6) kaitseväeteenistuses;
7) advokaat, notar või kohtutäitur;
8) Vabariigi Valitsuse liige;
9) valla- või linnavalitsuse liige;
10) Vabariigi President;
11) Riigikogu liige.

Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad eelnimetatud tingimustele, palume hiljemalt 1. juuniks 2019:
- saata kas digitaalselt allkirjastatud täidetud ankeet e-aadressil linnavolikogu@sillamae.ee, või Linnavalitsus@sillamae.ee
- välja trükitud, täidetud ja allkirjastatud ankeet  postiga aadressil: Sillamäe Linnavolikogu , Kesk 27, 40231 Sillamae; 

Rahvakohtunikuks kandideerija ankeet

Ankeedis tuleb märkida nimi, isikukood, aadress, töökoht, amet või tegevusala ning kontaktandmed (telefon, meiliaadress). Allkirjaga kinnitab ankeedi täitja, et ta vastab rahvakohtunikule esitatud nõuetele ja puuduvad rahvakohtunikuks nimetamist välistavad asjaolud.
Rahvakohtunikukandidaadid valib linnavolikogu ja rahvakohtunikud nimetab ametisse Viru Maakohtu juures asuv rahvakohtunike nimetamise komisjon.

Täiendav info telefonil 3925721

Sillamäe Linnavolikogu 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.