« Tagasi

Kutse ümarlaua koosolekule

Lugupeetud Sillamäe elanik,

Iga aasta kevadel algab Sillamäe linna arengukava muutmine. Sillamäe linna arengukava on dokument, mis määratleb linna strateegilisi arengusuundi, eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikke tegevusi järgmiseks neljaks aastaks. Selleks, et arengukava oleks põhjalik ja hõlmaks laiema sihtrühma, tuleb teha tihedat koostööd linnavalitsuse, linnaasutuste ja elanike vahel.
Käesoleva kirjaga kutsume huvilisi osalema ümarlaua koosolekutel, mis toimuvad graafiku järgi Sillamäe Linnavalitsuses.

18. märtsil kell 13.00 - õppeasutused 

19. märtsil kell 13.00 - sotsiaalhoolekande asutused, meditsiin 

20. märtsil kell 15.00 - noored, sport, kultuur 

21. märtsil kell 13.00 - ettevõtjad 

Vestluse käigus arutatakse, kuidas Te hindate käesolevat situatsiooni, kuidas seda parandada ning millised on Teie arvates suuremad väljakutsed linnale.
Enne koosolekule minekut palume Teid tutvuda valdkonna eesmärkidega käesolevas Sillamäe linna arengukavas 2018-2022.

Palume Teid eelnevalt registreerida ennast e-posti teel janusevskaja@sillamae.ee

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.