POLITSEI-JA PIIRIVALVEAMET NING PÄÄSTEAMET HINDASID KOOSTÖÖD LINNAVALITSUSEGA HEAKS

Neljapäeval, 21. veebruaril Sillamäe Linnavalitsuses toimus kriisikomisjoni korraline koosolek, kus arutati elanikkonna kaitse korraldamise linna territooriumil, inimeste turvalisuse loomise ja linnavalitsuse õnnetustele ja sündmustele reageerimise suurema võimekuse loomise. Samal päeval kohtusid  Ida päästekeskuse, Ida Politseiprefektuuri ja Sillamäe Linnavalitsuse esindajad. Kohtumisel arutati  edasise koostöö võimalusi ohutuse ja turvalisuse tõhustamiseks.

Kohtumise osapooled hindasid koostööd edukaks, kuid selleks, et saavutada veelgi suuremat edasiminekut, on vaja tagada suhtlust igal tasandil. Koostöö tõhustamiseks peab kaasama sotsiaal- ja haridusala  töötajaid. On tähtis ennetustöö läbiviimine haridusasutustes ja laste osalemine ohutusteemalistes projektides. Samuti on vajalik koostöö Sillamäe Linnavalitsuse linnamajanduse osakonnaga, mis aitaks kaasa päästjate ja politseinike töökohustuste takistamatu täitmisele. Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann ütles, et on tähtis kaardistada ja kooskõlastada Sillamäe linna elanike jaoks vajalikud Päästeameti ennetustegevused, olgu need elektritööde teostamine, gaasiseadmete kontroll või muu ohutuse parendamisele suunatud tegevus. Ehitusprojektide ja kasutuslubade menetlemise korraldamisel on samuti vajalik koostöö päästekeskusega. Ida päästekeskuse juht tänas Sillamäe linna juhtkonda uue Politsei-ja Piirivalveameti ning Päästeameti ühishoone rajamise idee toetamise eest ja avaldas lootust, et uus maja soodustab koostööd Päästeameti, linnaasutuste töötajate ja linna elanike vahel. Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri prefekti ülesannetes olev Tarvo Kruup on samuti rõhutanud sotsiaal- ja haridusala spetsialistide toe tähtsust ning märkis, et vägivalda ennetamiseks on arvamusliidritel ehk koolide ja koolieelsete lasteasutuste juhtidel tähtis roll. Probleemist rääkimine ja piisava lastekaitsetöötajate arvu olemasolu võimustab laste kiusamise vastaseid ja turvalisusele suunatud programme.

Ida Politseiprefektuuri ja linnavalitsuse esindajad on sellel aastal juba kohtunud 23. jaanuaril. Järgmine plaanipärane kohtumine toimub aprillis Ida Prefektuuri Narva politseijaoskonnas, mis asub 2013. aastal valminud Politsei-ja Piirivalveameti ning Päästeameti ühishoones. Linnavalitsus sai Ida päästekeskuse juhilt kutse külastada Narva töövisiidi käigus samas hoones asuvat päästekeskust.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.