Sillamäe linna tänukirja pälvisid 10 silmapaistvat inimest

21. veebruaril Sillamäe Kultuurikeskuses toimus Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulik üritus, kus tunnustati inimesi, kes on aasta jooksul eriliselt silma paistnud, ajanud südamega linna asja ja panustanud pikki aastaid linnaellu.

Sel aastal pälvis linna tänukirja 10 inimest.

  • Jaana Arshinova töötab lasteaias Jaaniussike keelekümblusrühma õpetajana. Jaana on edukas keelekümblusmetoodika rakendaja ja arendaja, kolleegide koolitaja ja mentor. Tema töö tulemusena on suurenenud lastevanemate toetus keelekümblusele ning on suurenenud laste ja nende vanemate soov ja oskus suhelda eesti keeles. 28.11.2018 Tallinnas Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildihoones andis siseminister Katri Raik Jaana Arshinovale Kodanikupäeva aumärgi.
  • Irina Belik töötab Päästeameti Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektorina.Tema töövaldkondadeks on tuleohutuskontroll ja kemikaaliohutus, teenistusülesanneteks on ka Sillamäe hoonete tuleohutusnõuetele vastavuse tagamine, sh lasteasutuste hooneteohutuse tagamine. Sillamäe linn tänab Irina Belikut põhjaliku ja korrektse töö, nõudliku ja lahendustele suunatud suhtumise ja hea koostöö eest!
  • Tatjana Bolšakova on Sillamäe Linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja.Tatjana on hea juht, osavõtlik ja südamlik inimene, kes püüab alati aidata inimesi. Tema otsused on korrektsed ning kooskõlas seadusandlusega.
  • Tatiana Borisova Oma raamatukogualast tegevust alustas Tatiana 1992. aastal. Hetkel on ta Sillamäe raamatukogu spetsialist. Tatiana teeb oma tööd südamega, on sõbralik, alati rõõmsameelne, abivalmis ja loominguline inimene. Võib julgelt ütelda, et ta on raamatukogu juures tegutsevate harrastusklubide hing.
  • Tatjana Igoševa – lasteaia Jaaniussike logopeed. Tatjana on oma ala kogenud asjatundja, kellel on põhjalikud teadmised logopeedi töö alal. Ta viib laste kõnehäirete parandamiseks läbi individuaalseid ja rühmatunde, orienteerudes lapse individuaalsetele võimetele. Parimate lahenduste leidmiseks teeb koostööd õpetajate ja vanematega.
  • Anna Olga Luga on Sillamäe keelekohviku looja, mõni aasta tagasi käivitas ta Sillamäe Keskraamatukogu ruumides edukalt Sillamä eeestikeele kohviku . Anna näeb ja tunnetab selgelt ühiskonnas valitsevaid probleeme ning püüab igati kaasa aidata nende lahendamisele. Väärib tunnustust Anna vabatahtlik algatus hoida vene keelses linnas elavana üks koht,  kuhu igaüks võib tulla ja harjutada igapäevast suhtlemist eesti keeles.
  • Valeri Kuznetsov on hoolekandeasutuse Sügis inspektor – konsultant. Valeri Kuznetsovil on pikaajaline kogemus sotsiaaltöö alal. Valeri algatusel on oluliselt edendatud linna sotsiaaltööd.
  • Nata Osovskaja on Naiste klubi Vikerkaar aktiivne ja pikaajaline osaleja. Nata tunneb hästi kokakunsti, on hea käsitöötegija. Ta mõtleb välja huvitavaid asju ja on oskuslik korraldaja.
  • Ilja Siroš on noor maletaja. 2018. aastal osales Ilja Siroš 43. maleolümpial Batumis ja täitis esimese sillamäelasena rahvusvahelise meistri normi. Seda vaatamata asjaolule, et Ilja Siroš teeb sporti pingelise õppetöö kõrvalt Moskva ülikoolis. Ilja esindab võistlustel Eesti koondist ja oma kodulinna meeskonda.
  • Nadezhda Slyusarenko on 2005. aastal loodud linna kõige arvukama tantsukollektiivi „Antree" juhendaja ja töötab käesoleva ajani Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuses „Ulei".  Kollektiivis on üle 100 osaleja. Antree on erinevate festivalide ja konkursside laureaat nii Eestis kui välismaal. Aastal 2016 alustas tema juhendamiseltööd mažorettide rühm, kes 2017. aasta suvel saavutas I koha rahvusvahelisel konkurss-festivalil, mis toimus Valgevenes Vitebskis ning 2018. aasta suvel saadi Venemaal Velikije Luki linnas II ja III astme laureaadi nimetus.
Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.