« Tagasi

Alates 1. jaanuarist 2019 muutub Sillamäe linna korraldatud jäätmeveo hind

Vastavalt kehtivale hankelepingule ja Sillamäe Linnavolikogu määrusele on jäätmevedajal õigus esitada põhjendatud taotlus teenustasude muutmiseks.

Täna kehtiv jäätmeveo teenustasu ei ole piisav katmaks seadusega nõutud jäätmete kogumise, vedamise, taaskasutamise ja kõrvaldamisega seotud kulusid, mis on seotud jäätmete koguse suurenemisega.

OÜ Ekovir esitas 19.10.2018 Sillamäe Linnavalitsusele teenustasu muutmise taotluse, millega linnavalitsus  nõustus osaliselt.

1. jaanuarist 2019 teenustasu elanikelt kogutavate jäätmete käitlemise eest 3,99 eurot ühe inimese kohta kuus (sh käibemaks).

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.