« Tagasi

2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse toetus ja ettepanekute esitamine

Austatud koostööpartner!

Anname teada, et 2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse ettepanekute esitamise taotlusvoor on välja kuulutatud. Ettepanekute kogumise eesmärgiks on Sillamäe linna noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava uuendamine ning täiendava riikliku finantseerimise jaotamine aastaks 2019 (vastavalt noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse).

Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Valdadele ja linnadele eraldatava lisaraha suuruse arvestamisel võetakse aluseks komponendid nagu noorte arv, puudega noorte arv, toimetulekuraskustega peredes elavate noorte arv vanuses 7‒19, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsvõimekus ning huvihariduse ja huvitegevuse piirkondlik kättesaadavus.

Seadus näeb ette, et vallad ja linnad koostavad täiendava toetuse kasutamise kava, milles tuuakse välja huvihariduses ja huvitegevuses osalevate 7.-19.aastaste unikaalsete noorte ja võimaluste arv, kirjeldatakse kitsaskohad ja tegevused nende lahendamiseks.

Taotlusvoorus on oodatud osalema asutused ja organisatsioonid, mis soovivad pakkuda Sillamäe linna noortele (vanuses 7-19 aastat) huvihariduse ja huvitegevuse teenust.

 

Tegevustel peab olema konkreetne eelarve 2019. aastaks, milles võivad olla ettenähtud erinevad kulud, näiteks:

 

- transpordikulud,

- palgad,

- vahendite soetamise kulud,

- osalustasude vähendamise/katmise kulud,

- informeerimisega seotud kulud jms.

 

 Kuid vastavalt riigipoolse huvihariduse ja huvitegevuse täiendava finantseerimise  

 tingimustele eelarves ei tohi olla esitatud:

 

- kinnisvara ja sõiduvahendite omandamise või kasutusse võtmise kulud;

- hoonete ja rajatiste ehitamise kulud;

- kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud.

 

Palume Teid esitada Sillamäe Linnavalitsuse haridus ja kultruuriosakonda tegevuste ettepanekud (vastavalt lisatud vormile) e-posti aadressile anton.dijev@sillamae.ee hiljemalt 02.11.2018.a.

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.