« Tagasi

RUUMIDE ÜÜRILE ANDMINE AVALIKU KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE KORRAS

Spordikompleks Kalev korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgneval aadressil asuvate ruumide üürile andmiseks: Sillamäe spordikompleksi Kalev hoones, aadressiga Kesk 30, Sillamäe asuvad ruumid, pindalaga 61,86 m2.

Enampakkumise osavõtutasu – 20 eurot (ei tagastata).

Tagatisraha – ühe kuu üüri alghinna 160,00 eurot ulatuses.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada aadressil Sillamäe, Kesk tn. 30 kinnises ümbrikus märkusega "Kirjalik enampakkumine – 61,86m2" või e-postil spordikompleks@gmail.com hiljemalt 27.06.2018 kella 17.00 –ni.

1.      Üürilepingu põhitingimused:

1.1.   Ruumide kasutamise otstarve – teenused jms.

1.2.   Üüritasu algsuurus – 160,00  eurot kuus (ei sisalda tasu kommunaaltennuste eest).

1.3.   Üürilepingu kehtivusaeg – kuni 3 aastat.

1.4.   Üürilepingu objekti hooldus ja remont üürniku kulul.

1.5.   Üürnik tasub kommunaal- ja teised kulud, mis on seotud üüripinna kasutamisega, sh tasumine kütte ja vee soojenduse eest vastavalt oma osale hoone üldpinnast

1.6.   Tasumine elektri, vee ja kanalisatsiooni eest arvestite näitude järgi.

1.7.   Üürnik kohustub hoidma korras ruumi kõrval oleva territooriumi 1,5 m ulatuses hoone seinast.

1.8.   Üürnik võib teha üüripinnas muudatusi – remonttöid ja parendustöid – ainult poolte kirjalikul kokkuleppel, milles sätestatakse muu hulgas selliste tööde tegemise maht ja tingimused.

1.9.   Üürnik kohustub kasutama üüripinda heaperemehelikult ning täitma tuleohutust reguleerivaid õigusakte, samuti muid riigi asutuste poolt esitatavaid nõudeid ning omal kulul varustama üüripinna tulekustutusvahenditega ja riigi sutuste poolt esitatavate nõuete täitmiseks vajalike vahenditegaa.

 

2.      Pakkumine peab sisaldama:

2.1.   Avaldust enampakkumisel osalemise soovist osavõtja rekvisiitidega (nimetus/nimi, registrikood/isikukood, aadress, telefon) ning nõusolekut kehtestatud üürilepingu tingimustega, mis on tõendatud pakkumise teinud isiku allkirjaga või digitaalalkirjaga.

2.2.   Üüritasu pakkumus (numbrite ja sõnadega eurodes).

2.3.   Dokumendid, mis kinnitavad kohaliku ja riikliku maksude võlgade puudumist.

2.4.   Juriidilised isikud – registreerimiskaardi koopia (B kaart), füüsiliste isikute puhul - koopia isikut tõendava dokumendi.

2.5.   Maksekorralduste koopiad, mis kinnitavad tagatisraha (160 eurot) ja osavõtutasu (20 eurot) ülekandmist Sillamäe Linnavalitsuse arveldusarvele EE671010552021584001 SEB pangas.

 

3.      Nõudmised pakkujale:

3.1.   Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut, ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

3.2.   Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu:

3.2.1.      enampakkumise läbiviimisega seotud isikud (enampakkumise korraldajad, alghinna määrajad, isikud, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste kinnitamine) ja nende abikaasad ning otseliinis sugulased;

3.2.2.     riiklike ja kohalike maksude võlglased ning isikud, kellel on linna ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.

 

Võitja määratakse kõrgeima pakutud ruumide üürihinna alusel. Enampakkumise tulemused kinnitab Sillamäe Linnavalitsus. Kirjaliku enampakkumise võitja poolt tasutud tagatis (160 eurot) tasaarvestatakse üürilepingu sõlmimise korral lepingu alusel tasumisele kuuluvate summadega. Teistele osavõtjatele tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Sillamäe Linnavalitsuse poolt.

Üürilepingu tingimustega tutvustamiseks  ja  lisainfo saamiseks pöörduda tööpäeviti  kella 14.00 - 17.00 Sillamäe Spordikompleks Kalev või telefonil 39 24245, 5248702

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.