VOLIKOGU ISTUNGID

Linnavolikogu istung 30.08.2018 kell 16.00

Sillamäe Linnavolikogu

 

30. august 2018

Algus: 16.00

 

Päevakord:

  1. Sillamäe linna 2018. aasta III lisaeelarve

Дополнительный  III бюджет  города Силламяэ на 2018 год

Määrus:  Eelarve lisad:   Seletuskiri:

Ettekandja: Tatjana Ivanova

Kaasettekandja: Valeri Abramovitš

 

  1. Sillamäe linna jäätmekava 2018-2022 eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Публичная демонстрация и публичное обсуждение городской программы обращения с отходами

Otsus:   Jäätmekava eelnõu (vene keeles)

Ettekandja: Aleksei Stepanov

 

  1. Pakendiseaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine

Делегирование полномочий,  определенных для местных самоуправлений «Законом об упаковке»

Määrus:  Seletuskiri:

Ettekandja: Aleksei Stepanov

 

  1. Riigihanke korraldamiseks loa andmine (elektrienergia  ostmine)

Разрешение на проведение конкурса госпоставки (покупка электроэнергии)

OtsusTeatis

Ettekandja: Aleksei Stepanov

 

  1. Riigihanke korraldamiseks loa andmine (linna tänavavalgustuse hooldamine)

Разрешение на проведение конкурса госпоставки (обслуживание уличного освещения)

OtsusTeatis

Ettekandja: Aleksei Stepanov

 

  1. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Eesti Lairiba Arenduse SA - sideehitiste rajamine)

Установление права личного пользования (Eesti Lairiba Arenduse SA - прокладка линий связи)

Otsus:

lisa  nr 1lisa nr 2lisa nr 3lisa nr 4lisa nr 5,  lisa nr 6lisa nr 7lisa nr 8,

lisa nr 9lisa nr 10  ja  lisa nr 11

Ettekandja: Aleksei Stepanov

 

  1. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Telia Eesti AS - sideehitiste rajamine)

Установление права  личного пользования (Telia Eesti AS - прокладка линий связи)

Otsus:

lisa nr 1lisa nr 2,  lisa nr 3  ja  lisa  nr 4

Ettekandja: Aleksei Stepanov


Sillamäe Linnavolikogu


Aadress: Kesk 27, 40231, Sillamäe
Telefon:  +372 39 25 700
Faks:      +372 39 25 701
E-mail:   linnavalitsus@sillamae.ee

 

Volikogu nõunik Sirle Kupts

Telefon: +372 39 25 721

Faks: +372 39 25 701

E-mail: kupts@sillamae.ee

 

 

Nimi

 

Telefon

E-post

Valimisliit, erakond

JELENA KORŠUNOVA

volikogu esimees

39 25 700

jelena.korshunova@sillamae.ee

Eesti Keskerakond

ALEKSANDR KANEV

volikogu aseesimees

516 7623

aleksandr.kanev@online.ee

Eesti Keskerakond

IGOR MALÕŠEV

volikogu aseesimees

513 3842

mtuesn@gmail.com   

Eesti Keskerakond

VALERI ABRAMOVITŠ

volikogu liige

555 32161

valeriabramovits@gmail.com

Eesti Keskerakond

ALEKSANDR BONDARTŠUK

volikogu liige

555 97209

f-pamir@mail.ru

bondar4uk@hotmail.com

Eesti Keskerakond

INNA DMITRIJEVA

volikogu liige

513 2943

Jurist@meke.ee

Eesti Keskerakond

ALEKSANDR BÕSTRJAK

volikogu liige

534 86539

 

aleksandr.bystryak@gmail.com

Eesti Keskerakond

IRINA TURBINA

volikogu liige

554 3396

 iraturbina@gmail.com

Eesti Keskerakond

ARAIK KARAPETJAN

volikogu liige

39 29 187

araikk@mail.ru

Eesti Keskerakond

VALERI KUZNETSOV

volikogu liige

392 5791

vkuznetsov@hot.ee

Eesti Keskerakond

DMITRI LETT

volikogu liige

555 32818

dmitri.lett@gmail.com

Eesti Keskerakond

MIHHAIL SOKOLOV

volikogu liige

553 1004

ranna.4@mail.ru

Eesti Keskerakond

ALEVTINA JERMAKOVA

volikogu liige

58150821

alevtina.jermakova@gmail.com

Eesti Keskerakond

ANDREI ŽOGA

volikogu liige

509 1639

andrei.zoga800@gmail.com

Eesti Keskerakond

JEVGENI TERENTJEV

volikogu liige

538 07927

jevsem@mail.ru

Eesti Keskerakond

OLEG KULTAJEV

volikogu liige

515 9215

oleg@kultajev.net

Savisaare valimisliit Sillamäel

GULNARA SIDORENKO

volikogu liige

562 77053

gulnara.sidorenko@gmail.com

Savisaare valimisliit Sillamäel

IGOR SUHARUKOV

volikogu liige

524 4413

sim.sillamae@mail.ru

Savisaare valimisliit Sillamäel

TATJANA LEBEDEVA

volikogu liige

581 17540

 tatjana.lebedeva@stk.ee

Savisaare valimisliit Sillamäel

ALEKSANDRA BOROTÕNSKAJA

volikogu liige

58356220

 aleksandra.borotonskaja@mail.ru

Savisaare valimisliit Sillamäel

ALEKSANDR TOFFERT

volikogu liige

56698497

toffert.a@icloud.com

Savisaare valimisliit Sillamäel