Ettevõtluspäev

Alates 2005. aastast korraldab Sillamäe Linnavalitsus igal aastal ettevõtluspäeva.

 

Ettevõtluspäeva peamine eesmärk on ettevõtjatele vajaliku inforuumi loomine, informatsioon maakonna ja linna arengutest ning plaanidest, samuti analüüsid ja prognoosid Eesti juhtivatelt spetsialistidelt aktuaalsetel teemadel ning informatsioon sadama arengutest. Lisaks on ettevõtluspäeval ka teisi olulisi eesmärke, sh ettevõtjate ja linnavõimude omavaheline infovahetus, ettevõtjatevaheliste kontaktide ja koostöö arendamine, koostöö ettevõtjate, erinevate ettevõtluse tugistruktuuride ja teiste ettevõtlusega seotud osapoolte vahel, Sillamäe ja regiooni ettevõtluse tutvustamine, ettevõtjate tunnustamine ja üldsuse teavitamine ettevõtluse arengutest.