Ametnike haridused

Amet

Nimi

Haridus

Eriala

Linnapea

Tõnis Kalberg

Kõrg

Õigusteadus

Aselinnapea

Aleksandr Kanev 

Kõrg

Radiatsioonikeemia

Aselinnapea

 

   

Aselinnapea

Tatjana Ivanova 

Kõrg

Tööstuse planeerimine

Linnakantselei

 

 

Linnasekretär

Andrei Ionov

Kõrg

Õigusteadus

Õigusnõunik 

Deniss Iškin

Kõrg

Õigusteadus

Infotehnoloogia peaspetsialist

Georgi Karpenko

Kõrg

Rakendusmatemaatika

Volikogu nõunik

Sirle Kupts

Kõrg

Vene keel ja kirjandus

Asjaajamise peaspetsialist

Tiia Morozova

Kesk

 

Spetsialist

Natalja Avdejeva

Kõrg

Automatiseeritud juhtimissüsteemid

Linnakantselei sekretär-referent

Galina Krotova

Kutsekesk

Laomajandus

Rahandusosakond

 

 

Pearaamatupidaja

Jelena Kutsenko

Kõrg

Optika aparaadiehituse tehnoloogia

Eelarve peaspetsialist

Irina Hristoforova Kõrg Majandusinsener (insener-ökonomist)

Ehitus- ja maakorralduse osakond

 

 

Osakonna juhataja

Vladimir Sokušev

Kõrg

Tööstus- ja tsiviilehitus

Ehitusjärelevalve insener

Irina Uljanova

Kõrg

Tööstus- ja tsiviilehitus

Vanemmaakorraldaja

Natalja Tšistjakova

Kõrg

Rakendusgeodeesia

Ehitusspetsialist

Marina Kostjukevitš

Kõrg

Toidutööstuse masinad ja aparaadid

Linnamajanduse osakond

 

 

Osakonna juhataja

Juri Petrenko

Kõrg

Tööstuslik soojusenergeetika

Linnamajanduse spetsialist

Larissa Kislitsina

Kõrg

Tööstuslik soojusenergeetika

Linnamajanduse spetsialist

Olga Morgunova

Kõrg

Elektrijaamad, tööstus- ja tsiviilehitus

Linnavara spetsialist

Olga Ruina

Kõrg

Sooja- ja gaasivarustus ning ventilatsioon

Heakorraspetsialist

Larissa Lutsep

Kõrg

Tööstus- ja tsiviilehitus, ettevõtte juhtimine

Keskkonnaspetsialist Veronika Grezeva Kõrg Keskkonnateadus

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

Vaneminspektor osakonna juhataja ülesannetes

Tatjana Bolšakova Kõrg Ettevõtte juhtimine

Vaneminspektor

Marina Keizo

Kõrg

Psühholoogia

Inspektor

Jelena Ivanova

Keskeri

Raamatukogundus

Inspektor

Tatjana Samokhvalova

Kõrg

Rakendusmatemaatika

Inspektor Olga Ivanova Kõrg Ettevõtte sotsiaalsfääri ja personali juhtimine
Inspektor Tatjana Vinogradova Kõrg Ehitusinsener-tehnoloog

Haridus- ja kultuuriosakond

 

 

Osakonna juhataja Katrin Tamme Kõrg Filoloogika

Peaspetsialist

Nadežda Skatško

Kõrg

Riigiteadused

Peaspetsialist

Riho Kutsar

Kõrg

Haridusteadus

Arenguosakond

 

 

Osakonna juhataja

 

Peaarhitekt-linnaplaneerija

Aleksei Stepanov

 

Vladimir Šurmin

Kõrg

 

Kõrg

Haldusjuhtimine

 

Arhitektuur

Arenguspetsialist

Maria Kanevskaja

Kõrg

Kultuurikorraldus

Projektijuhtimise ja

arhitektuurispetsialist

Anatoli Špakovs

Keskeri

Vee- ja kanalisatsioonivõrkude ning rajatiste ehitamine

Spetsialist Anton Makarjev Kõrg Geomaatika

Muud ametnikud

 

 

Sisekontrolli peaspetsialist

Victor Barinov

Kõrg

Kaubanduse, avaliku toitlustamise ning materiaal-tehnilise varustuse arvestus ja analüüs

Järelevalve inspektor Meelis Tungal Keskeri Noorempolitseinik