« Back

Kõik Sillamäe linna munitsipaalkoolide õpilased saavad toidupaki

Koolilõunat asendavad kuivtoidupakid on ette nähtud kõikidele Sillamäe linna munitsipaalkoolide õpilastele. 

Alates 16. märtsist peatati koolides seoses riigis väljakuulutatud  eriolukorraga tavapärane õppetöö ning see viidi üle distantsõppele. 24. märtsil teatas Haridus- ja Teadusministeerium, et koduõpe jätkub esialgu veel vähemalt kaks nädalat, aga suure tõenäosusega aprilli lõpuni.

Eesmärgiga tagada kooliõpilaste toitlustamine eriolukorras, lepiti koolide ja toitlustajaga kokku, et õpilastele jagatakse koolilõuna toidupakkidena, 15 õppepäeva eest 1 pakk (esimene pakk perioodi 16.03-03.04.2020 eest). Toidupakkide koostamisel lähtutakse Terviseameti soovitustest, kuivtoidupakkide jagamine korraldatakse nii, et maksimaalselt vältida õpilaste kogunemist.

Koolid korraldavad koos toitlustusteenuse osutajaga pakkide jagamise 2. ja 3. aprillil 2020. Kuivtoidupakkide jaotamise täpne aeg antakse teada e-kooli, stuudiumi ja teiste kooli infokanalite kaudu.

Kui pered tunnevad, et nad on praeguse olukorra tõttu sattunud majanduslikesse raskutesse, siis palume pöörduda sotsiaalhoolekande osakonda.

Average (0 Votes)
The average rating is 0.0 stars out of 5.