« Back

Sillamäe Vanalinna kool korraldab avaliku konkursi õppealajuhataja ametikoha täitmiseks

Ametikoha peamisteks ülesanneteks on:

  • õppe-kasvatustöö kavandamine ja korraldamine;
  • pedagoogide töö korraldamine;
  • kaasaegse õppeprotsessi arendamine.

 
Sobiv kandidaat:

  • vastab HM 29.08.2013 määruse nr 30 nõuetele;
  • valdab eesti keelt vähemalt C1 tasemel;
  • oskab vabalt suhelda vene keeles;
  • on meeskonnajuhtimise kogemusega;
  • valdab arvutit tööks vajalikul tasemel;
  • vastutustundlik, korrektne ja täpne;
  • koostöövõimeline ja väga hea suhtleja.

 

Palume saata hiljemalt  23.septembriks 2019  kell 10.00  digitaalselt allkirjastatud konteineris sooviavaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide  koopiad märgusõnaga "Õppealajuhataja"  aadressile svlkool@gmail.com

Lisainfo svlkool@gmail.com

Average (0 Votes)
The average rating is 0.0 stars out of 5.