LINNAVOLIKOGU ISTUNG TOIMUB 11.04.2019 KELL 16.00

Sillamäe Linnavolikogu

 

Algus: 16.00                                                                                        11. aprill 2019

Päevakord:

  1. Sillamäe linna põhikoolivõrgu korrastamine läbi Sillamäe Vanalinna Kooli uue hoone ehitamise

Ettekandja linnapea Tõnis Kalberg

Kaasettekandja Aleksei Stepanov

Sillamäe Linnavalitsuse ajutise komisjoni aruanne 

Lisa 1 (SA Innove otsus)

Lisa 2 (Elanike arvu analüüs ja prognoos)

Lisa 3 (Finantsanalüüs)

Lisa 4 (Ulei tunniplaan Majakovski 7)

Lisa 4 (Ulei tunniplaan VTskalovi 25)

Lisa 5 (Kultuurikeskuse pinnakasutus)

Lisa 6 (Vanalinna Kooli ruumivajadus ja paigutusvõimalused remondi ajal)

Lisa 6a (Vanalinna Kooli ruumivajadus ja paigutusvõimalused remondi ajal)

Lisa 7a

Lisa 7b

Lisa 8 (Tskalovi 25 külastused)

Volikogu protokolliline otsus Vanalinna Kooli projekt

 


Varasemad volikogu istungite päevakorrad

« Back

Linnavolikogu istung 28.02.2019 kell 16.00

Sillamäe Linnavolikogu istung toimub 28. veebruaril 2019.a kell 16.00 Sillamäe Linnavalitsuse istungite saalis.

Algus: 16:00                                                                                    28. veebruar 2019

  1. Ülevaade õiguskorrast Sillamäe linnas

Ettekandja: Ida prefektuuri Narva politseijaoskonna juht Sergei Andrejev

   2.Sillamäe linna arengukava, eelarvestrateegia ja valdkonnapõhiste arengukavade läbivaatamise ja muutmise algatamine

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Sillamäe linna jäätmevaldajate registri asutamine

Vene

Seletuskiri

Vene  

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Riigihankes „Kesk tänaval asuva Sõtke jõe tammi rekonstrueerimine" pakkumise edukaks tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Sillamäe Linnavolikogu 27. juuni 2017. a määruse nr 79 „Sillamäe Raamatukogu põhimäärus" muutmine

Seletuskiri

Ettekandja linnapea Tõnis Kalberg

  1. Informatsioon Sillamäe Vanalinna kooli projekti kulgemisest

Ettekandja Tõnis Kalberg

  1. Sillamäe linnavolikogu revisjonikomisjoni 2018.aasta töö aruanne

Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Andrei Žoga