Linnavolikogu istung toimub19.12.2019 kell 16.00

Volikogu istung toimub neljapäeval, 19. detsembril 2019 kell 16:00 Sillamäe linnavalitsuses II korruse saalis.
 

Päevakord:

1.  Sillamäe linna 2020. aasta eelarve vastuvõtmine, 1. lugemine

Protokolliline otsus

 http://www.sillamae.ee/475

Ettekandja aselinnapea Tatjana Ivanova

2. Sillamäe linna 2019.aasta IV lisaeelarve

Lisad

Seletuskiri

Ettekandja aselinnapea Tatjana Ivanova

Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Valeri Abramovitš

3. Sillamäe linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava

Seletuskiri

 www.sillamae.ee

Ettekandjad aselinnapea Aleksei Stepanov ja AS Sillamäe Veevärk direktor Viktor Rodkin

4. Projekti „Veski ja Ranna tänavate renoveerimine" esitamine

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Projekti „Kesk tänava rekonstrueerimise II ja III etapp" esitamine

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

6. Riigihangete korraldamiseks lubade andmine

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Rants

 

 


Varasemad volikogu istungite päevakorrad

« Back

Linnavolikogu istung 30.10.2018 kell 16.00

Sillamäe linnavolikogu istung toimub teisipäeval, 30.oktoobril 2018 kell 16.00 Sillamäe linnavalitsuses (Kesk 27 Sillamäe) volikogu istungite saalis II korrusel.
 
Päevakord ja arutusele tulevad materjalid lisatud manuses.
 

Sillamäe Linnavolikogu

 

Algus: 16.00                                                                                                30. oktoober 2018

 

Päevakord:

 

  1. Informatsioon MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskuse tegevusest

Ettekandjad IVÜTK juhataja Monika Helmerand ja peaspetsialist Valentina Lunina

  1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia eelnõu tutvustamine

Ettekandja Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vanemkonsultant Lauri Jalonen

  1. Riigihangete korraldamiseks loa andmine, Sõtke jõe tamm

Ettekandja Aleksei Stepanov

  1. Riigihanke korraldamiseks loa andmine, kompleksturvateenus

Ettekandja Aleksei Stepanov

  1. Sillamäe Linnavolikogu 27.09.2018 otsuse nr 46 „Riigihangete korraldamiseks loa andmine" muutmine

Ettekandja Aleksei Stepanov

  1. Taotluse esitamine lammutustoetuse saamiseks ja riigihanke korraldamiseks loa andmine

Ettekandja Aleksei Stepanov

  1. Läänemere Linnade Liidust väljaastumine

Ettekandja Aleksei Stepanov

  1. Sillamäe Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine

Lisa 1

Lisa 2

Sillamäe Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine

Ettekandja linnapea Tõnis Kalberg