LINNAVOLIKOGU ISTUNG TOIMUB 11.04.2019 KELL 16.00

Sillamäe Linnavolikogu

 

Algus: 16.00                                                                                        11. aprill 2019

Päevakord:

  1. Sillamäe linna põhikoolivõrgu korrastamine läbi Sillamäe Vanalinna Kooli uue hoone ehitamise

Ettekandja linnapea Tõnis Kalberg

Kaasettekandja Aleksei Stepanov

Sillamäe Linnavalitsuse ajutise komisjoni aruanne 

Lisa 1 (SA Innove otsus)

Lisa 2 (Elanike arvu analüüs ja prognoos)

Lisa 3 (Finantsanalüüs)

Lisa 4 (Ulei tunniplaan Majakovski 7)

Lisa 4 (Ulei tunniplaan VTskalovi 25)

Lisa 5 (Kultuurikeskuse pinnakasutus)

Lisa 6 (Vanalinna Kooli ruumivajadus ja paigutusvõimalused remondi ajal)

Lisa 6a (Vanalinna Kooli ruumivajadus ja paigutusvõimalused remondi ajal)

Lisa 7a

Lisa 7b

Lisa 8 (Tskalovi 25 külastused)

Volikogu protokolliline otsus Vanalinna Kooli projekt

 


Varasemad volikogu istungite päevakorrad

« Back

Linnavolikogu istung 27.09.2018 kell 16.00

Sillamäe linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 27.septembril 2018 kell 16:00 Sillamäe linnavalitsuses volikogu istungite saalis (Kesk 27 Sillamäe).

 

Päevakord ja arutusele tulevad materjalid lisatud manuses.

 

Päevakord:

  1. Sillamäe linna arengukava 2018 – 2022

Seletuskiri

Sillamäe linna arengukava 2018-2022 eelnõu

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

Kaasettekandja aselinnapea Tatjana Ivanova

  1. Sillamäe Linnavolikogu 30. märtsi 2017. a määruse nr 71 „Laste Hoolekande Asutuse Lootus põhimäärus" muutmine

Seletuskiri

Ettekandja sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Tatjana Bolšakova

  1. Riigihanke korraldamiseks loa andmine, bussiliin

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Riigihangete korraldamiseks loa andmine, Kajaka tänava trepid

Vene

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

  1. Riigihanke korraldamiseks loa andmine, koolide toitlustamine

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov

Kaasettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Rants

  1. Projekti „Sillamäe linna tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine" taotluse esitamine

Vene

Ettekandja aselinnapea Aleksei Stepanov